wpr.jpgParlament Europejski, Rada Ministrów UE i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie polityczne wieczorem 24 września br. w kilku kwestiach dotyczących reformy WPR ( w kontekście wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 ), które pozostawały po 26 czerwca w ramach politycznego porozumienia w sprawie reformy. „Po znalezieniu porozumienia co do większości pakietu reform WPR w czerwcu , Cieszę się, że jesteśmy teraz w stanie sfinalizować reformę jako całość”, stwierdził Komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos.
 
 
 
 
„Pragnę złożyć podziękowanie ministrom i posłom Parlamentu Europejskiego za sposób, w jaki udało im się znaleźć kompromis w tych sprawach , które ważne jest współdecydowanie. Po dzisiejszym porozumieniu mam nadzieję, że możemy przystąpić do szybkiego formalnego głosowania w Parlamencie Europejskim i Radzie, które pozwoli przyjęcie tekstów prawnych i  uzgodnień przejściowych formalnie przyjętych co do  2014 przed końcem roku po to aby  miały one zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku. Ma to znaczenie dla europejskich rolników, gdyż zapewnia im większą pewność na przyszły rok.”

Formalne zatwierdzenie przez obie instytucje i przyjęcie aktów prawnych dotyczących ogólnego budżetu UE na lata 2014-2020, będzie ostatnią częścią ogólnego porozumienia, które daje wspólnej polityce rolnej nowy kierunek, lepsze uwzględnienie oczekiwań społeczeństwa .

Płatności bezpośrednie

Capping” i „stopniowe zmniejszanie poziomu”: Osiągnięto porozumienie w sprawie obowiązkowej „degresji” i dobrowolnego „cappingu” W praktyce oznacza to, że kwota płatności bezpośrednich, które otrzymuje indywidualne gospodarstwo  (nie biorąc pod uwagę płatności proekologicznych) będzie zmniejszona o co najmniej 5 % dla kwot powyżej 150 000 € . Aby uwzględnić pracę, koszty wynagrodzeń mogą być potrącane przed  przeliczeniem.  Ta redukcja nie musi obowiązywać w państwach członkowskich, które stosują „redystrybucję płatności” w których co najmniej 5% puli krajowej jest wstrzymywanych do redystrybucji na pierwsze hektary wszystkich gospodarstw. Fundusze „zapisane” w ramach niniejszego mechanizmu pozostają w państwie członkowskim / regionie oraz są przekazywane do odpowiedniej puli przeznaczonej na rozwój obszarów wiejskich i mogą być stosowane bez żadnych wymagań współfinansowania.

Zewnętrzna Konwergencja: Krajowe koperty dopłat bezpośrednich dla poszczególnych państw członkowskich będą stopniowo dostosowywane tak, że te państwa członkowskie, w których średnia wypłata (w € na hektar) jest obecnie poniżej 90% średniej UE, będą otrzymywać stopniowy wzrost ich koperty. Co więcej,  jest gwarancją, że każde państwo członkowskie osiągnie minimalny poziom około 2019 roku. Kwoty dostępne dla innych państw członkowskich, które otrzymują płatności powyżej 90% średniej UE zostaną dostosowane.

Przenoszenie środków między filarami: państwa członkowskie będą miały możliwość przeniesienia do 15% z puli krajowej przeznaczonej na płatności bezpośrednie (1. filar) do puli przeznaczonej na rozwój obszarów wiejskich. Kwoty te nie będą musiały być współfinansowane. Państwa Członkowskie będą miały również możliwość przeniesienia  do 15 % ich budżetu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do puli na płatności bezpośrednie , lub do 25 % w przypadku tych państw członkowskich, które otrzymują mniej niż 90 % średniej UE dla płatności bezpośrednich .

Rozwój Obszarów Wiejskich


Krajowe przydziały: przydziały przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich  na państwo członkowskie znajdują się w rozporządzeniu podstawowym, ale z możliwością dostosowania tych kwot przez akt delegowany, jeżeli jest to konieczne technicznie lub przewidziane przez akt ustawodawczy .

Stawki współfinansowania: Maksymalne stawki UE co do współfinansowania będą wynosiły  do 85% w mniej rozwiniętych regionach, w regionach najbardziej oddalonych oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego, 75% w regionach w okresie przejściowym, 63 % w pozostałych regionach w okresie przejściowym i 53 % w pozostałych regionach dla większości płatności, ale mogą być wyższe dla działań wspierających transfer wiedzy, współpracę, tworzenie grup producentów i organizacji oraz dotacji na zasiedlanie dla młodych rolników, a także na projekty LEADER i wydatki związane ze środowiskiem i zmianami klimatu w ramach poszczególnych działań.
 
Źródło: KE

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com