wpr.jpgCopa-Cogeca jest zadowolona, iż główni negocjatorzy Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu zawarli wstępne porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR). Copa-Cogeca uważa, że pozwoli to skończyć z niepewnością jutra unijnych rolników, dzięki czemu będą mogli kontynuować plany inwestycyjne. "Ze względu na coraz poważniejsze wyzwania, jak wzrastające zapotrzebowanie na żywność, które ma wzrosnąć o 70% do 2050 r. żałujemy, że nie zrobiono więcej, aby wzmocnić gospodarczą rolę rolników i spółdzielni rolniczych wytwarzających żywność wysokiej jakości", powiedzieli przewodniczący Copa i Cogeca.
 
 
 
Nakreślając główne punkty porozumienia, przewodniczący Copa Gerd Sonnleitner powiedział: "Wsparcie dla aktywnych rolników i instrumenty ekologizacji WPR będą praktyczniejsze i elastyczniejsze, co zwiększy ich korzystny wpływ na środowisko oraz przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Zatwierdzono instrumenty równoważne z instrumentami zazieleniania wprowadzonymi wraz z nową WPR. Będą one stanowić część programów rolno-środowiskowych lub krajowych/ regionalnych systemów certyfikacji. Jest to krok we właściwym kierunku. Lobbowaliśmy za tym od czterech lat. Jeśli chodzi o politykę rozwoju obszarów wiejskich, jestem zadowolony z głównych elementów porozumienia. Należy jednak zwrócić większą uwagę na rentowność gospodarstw, innowacje oraz zrównoważoną gospodarkę leśną. Niezmiernie żałuję, że zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora lasów nie było jednym z priorytetów."

"Cieszę się także z nieznacznego przedłużenia unijnych kwot produkcji cukru, które jest jednak zbyt krótkie. Da to producentom trochę czasu na dostosowanie się do nowej sytuacji oraz zapewni stabilność rynku cukru, a także wzrost i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. Unijny sektor rolno-spożywczy stanowi źródło zatrudnienia dla 26 mln osób, zwłaszcza na obszarach wiejskich i jest główną siłą napędową ich gospodarek, pozytywnie wpływając na inne sektory. Jest to niezmiernie ważne, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej", dodał.

"Niektóre elementy porozumienia są jednak sprzeczne z celami WPR. W szczególności sprzeciwiamy się przenoszeniu funduszy z pierwszego do drugiego filaru WPR. Pierwszy filar WPR stanie się bardziej istotny niż kiedykolwiek wcześniej, jeśli UE ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, stabilność i zrównoważony rozwój", powiedział.

Przewodniczący Cogeca Christian Pèes rzekł, że wzmocnienie organizacji producentów stanowi krok we właściwym kierunku. Lista produktów uprawniających do uznania OP zostanie poszerzona zgodnie z porozumieniem, co odnosi się przede wszystkim do zbóż i wołowiny. Decyzja ta wzmocni pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym oraz pozwoli im na uzyskanie wyższych przychodów z rynku. Niedawne sprawozdania Komisji Europejskiej ukazały, że organizacje producentów, jak np. spółdzielnie, mogą pomóc rolnikom w uzyskaniu wyższych cen za ich towary.

"W niektórych regionach UE wsparcie dla rolników zostanie obcięte o ponad 30%. Niezmiernie żałuję, że UE nie skorzystała z okazji do wzmocnienia pozycji gospodarczej rolników, by ci mogli stawić czoła nowym wyzwaniom. Jestem rozczarowany również brakiem wysiłków prowadzących do zielonego wzrostu: czyli instrumentów, które są korzystne dla środowiska a zarazem przyczyniają sie do utrzymania zdolności produkcyjnej, wydajności gospodarki zasobami i zatrudnienia. Potrzebujemy także skutecznych instrumentów zarządzania rynkiem, które pozwolą na ograniczenie wahań na rynkach rolnych. Co więcej, należy unikać wszelkich zakłóceń konkurencji na wspólnym rynku i w ramach WPR", powiedział.

Przewodniczący Pèes wyraził zadowolenie z wprowadzenia nowego systemu regulacji w sektorze wina, co jego zdaniem jest lepszą decyzją od tej podjętej w 2008 r., która polegała na zniesieniu systemu praw sadzenia, który spełnił swoje zadanie utrzymując wysoką jakość i różnorodność unijnych win.

Po oficjalnym przyjęciu przez Parlament Europejski we wrześniu, nowa WPR ma wejść w pełni w życie w 2015 r., przy zachowaniu okresu przejściowego w 2014 r. Aczkolwiek, ponieważ diabeł tkwi w szczegółach, Copa-Cogeca będzie uważnie obserwować dalsze działania związane z reformą, by upewnić się, że instrumenty wdrażające nie będą źródłem dodatkowych obciążeń czy biurokracji.

Podsumowując, obydwaj przewodniczący nakłaniali instytucje UE do wypracowania porozumienia w sprawie budżetu UE 2014-2020, podkreślając, że nowa WPR musi być poparta silnym budżetem, jeśli chcemy utrzymać rentowność sektora rolno-spożywczego w przyszłości.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com