komisja_europejska.jpgKomisja Europejska, w ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków, wystąpi dziś do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej, opiewających na łączną kwotę 414 mln euro. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Ponieważ niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, formalnie rzecz biorąc skutki finansowe netto dzisiejszej decyzji wyniosą około 393 mln euro.
 
 
 
Główne korekty finansowe

Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od 22 państw członkowskich: Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Litwy, Węgier, Malty, Niderlandów, Polski, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa. Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:

  • kwoty 111,7 mln euro (skutki finansowe netto1: 99,4 mln euro), którą obciążone zostało Zjednoczonego Królestwo – Anglia za uchybienia w systemie identyfikacji działek rolnych i systemie informacji geograficznej (LPIS-GIS), rozpatrywaniu wniosków, administracyjnych kontrolach krzyżowych oraz kontrolach na miejscu w odniesieniu do pomocy obszarowej.
  • kwoty 48,3 mln euro (skutki finansowe netto1: 48,1 mln euro), którą obciążone zostały Włochy za naruszenia zasady wzajemnej zgodności: niedostateczną kontrolę kilku wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, trzy nieokreślone zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz niewłaściwe stosowanie sankcji;
  • kwoty 40,6 mln euro, którą obciążona została Hiszpania za niedociągnięcia w zarządzaniu i kontroli refundacji wywozowych: niewłaściwe kontrole ex ante w zakresie wołowiny, uchybienia w prowadzeniu kontroli bezpośrednich, niewystarczające kontrole produkcji i zapasów cukru, uprzedzanie eksporterów o kontrolach bezpośrednich;
  • kwoty 34,4 mln euro, którą obciążona została Polska za uchybienia w zarządzaniu systemem wczesnych emerytur w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);
  • kwoty 29 mln euro, którą obciążona została Francja za niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w zakresie naturalnych utrudnień i środków rolno-środowiskowych w ramach EFRROW;
  • kwoty 17,9 mln euro, którą obciążone zostały Włochy za poważne niedociągnięcia w systemie kontroli i nadużycia w sektorze przetwórstwa owoców cytrusowych;
  • kwoty 17,7 mln euro (skutki finansowe netto2: 15,7 mln euro), którą obciążone zostało Zjednoczonego Królestwo – Irlandia Północna za uchybienia w systemach LPIS-GIS, kontrolach na miejscu, płatnościach i sankcjach w odniesieniu do pomocy obszarowej;
  • kwoty 16 mln euro, którą obciążona została Hiszpania za braki w przydzielaniu beneficjentom uprawnień w zakresie pomocy obszarowej;
  • kwoty 12,5 mln euro, którą obciążona została Rumunia za uchybienia w kontroli kwalifikowalności i wydatków beneficjentów, a także niedociągnięcia w stosowaniu sankcji dotyczących działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach EFRROW.

Kontekst

Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, przy czym dokonują ich głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Na nich ciąży również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o płatności bezpośrednie. Komisja przeprowadza rocznie ponad 100 audytów, podczas których sprawdza, czy państwa członkowskie odpowiednio prowadzą kontrole i usuwają niedociągnięcia. Komisja może wystąpić o zwrot zaległych płatności, jeśli audyt wykaże, że zarządzanie i kontrola państwa członkowskiego nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com