suszaW ślad za naszymi wnioskami o przedłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, w związku z źle funkcjonującą aplikacją, za pośrednictwem której rolnicy mieli składać wnioski oraz mając na uwadze informację przekazaną drogą mailową w dniu 31 października br. przez Panią Dyrektor Beatę Gawlik-Pliszkę, Zastępcę Dyrektora Departament Budżetu, że pracownicy Departamentu wielokrotnie logowali się do aplikacji suszowej, aby potwierdzić jej dostępność oraz że od rana pracownicy pomagają producentom rolnym składać wnioski za pośrednictwem tej aplikacji, co również potwierdza jej dostępność – 4 listopada 2022 r. Zarząd KRIR poinformował Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że aplikacja jednak nie była do końca dostępna i źle działała, a rolnicy mieli problemy ze złożeniem wniosku w wyznaczonym terminie (problem taki sygnalizowali nam także pracownicy ODR-ów).

Dlatego jeszcze raz Zarząd KRIR poprosił Premiera Kowalczyka o ponowne ogłoszenie naboru wniosków o szacowanie strat za pomocą aplikacji. Z takiej możliwości skorzystano w 2021 r., kiedy to na podstawie podpisanego w dniu 18 listopada 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - producenci rolni, którzy ponieśli straty spowodowane wystąpieniem w roku bieżącym suszy, i którzy nie  złożyli do dnia 15 października 2021 r. wniosków o oszacowanie strat  w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”,  mogli  złożyć wniosek o oszacowanie strat za pomocą aplikacji  do dnia 30 listopada 2021 r.

Dodatkowo Pani Dyrektor Beata Gawlik-Pliszka przekazała nam informację, że w  związku z bardzo dużą ilością składanych przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy, w celu usprawnienia tego procesu, administrator aplikacji okresowo blokował możliwość generowania kalkulacji. W tej samej wiadomości Pani Dyrektor poinformowała, że od 1 listopada br. po zakończeniu naboru wniosków o oszacowanie szkód  nie powinno być żadnych problemów z pobraniem kalkulacji. Jednak do biur wojewódzkich izb rolniczych oraz do KRIR dzwonią cały czas rolnicy, że aplikacja nie generuje tych kalkulacji. Dlatego Zarząd KRIR ponownie wnioskuje o przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego dla gospodarstw, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – adekwatnie do nowego terminu składania wniosków o szacowanie strat za pomocą aplikacji.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, dlaczego rolnikom, którzy z uwagi na źle działającą rządową aplikację nie złożyli wniosków w terminie, nie przysługuje prawo do oszacowania strat, dlatego zawnioskowano o przedłużenie terminu do 30 listopada 2022 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com