susza227 marca 2020 r. na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wystąpienie do Komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o podjęcie działań w celu zmiany przepisów prawa unijnego, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej gospodarstwa (oddzielnie), aby rolnik mógł skorzystać z pomocy.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, szacowanie strat przeprowadza się w produkcji rolnej powadzonej w gospodarstwie, tj. zarówno w produkcji roślinnej jak i w zwierzęcej. To produkcja zwierzęca zwykle przynosi większe przychody a uzależniona jest ściśle od produkcji roślinnej zabezpieczającej paszę dla zwierząt. Straty na „polu” wpływają nie tylko na zmniejszenie przychodów z produkcji roślinnej w gospodarstwie (mniej paszy), ale również konieczność poniesienia kosztów zakupu paszy. W przypadku szkód w produkcji roślinnej, w gospodarstwach utrzymujących także zwierzęta gospodarskie, ze względu właśnie na hodowlę zwierzęcą, oszacowane szkody wynoszą mniej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej i udzielana pomoc tym producentom ma charakter pomocy de minimis. Z pomocy tej część rolników, zwłaszcza prowadzących wyspecjalizowane gospodarstwa towarowe, nie może skorzystać z uwagi na wykorzystanie limitu dla gospodarstwa lub ze względu na wykorzystanie limitu krajowego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com