pieniadze zablokowaneW związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  12 września 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Prezesowi Rady Ministrów sprzeciw wobec braku konsultacji w/w aktu prawnego z Krajową Radą Izb Rolniczych.

Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027)  - „Organy administracji rządowej zasięgają opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych”.

Niezależnie od powyższego Zarząd KRIR wyraził opinię, że zaproponowane w niniejszym projekcie zmiany budzą niepokój, że poszkodowani tegoroczną suszą producenci rolni nie otrzymają  adekwatnej i analogicznej pomocy, jakiej  Państwo udzieliło rolnikom w roku ubiegłym na podstawie obowiązujących ubiegłorocznych przepisów.

Do Zarządu KRIR napływają sygnały, że zmiana przepisów odnośnie szacowania strat w odniesieniu do całkowitej produkcji rolnej może spowodować, że większość gospodarstw z produkcją zwierzęcą nie osiągnie poziomu strat  w wysokości 30% i zakwalifikowane zostaną do korzystania z pomocy de minimis.  Z kolei rozporządzenie Komisji UE 316/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., wyklucza pomoc dla  gospodarstw rolnych u których straty były mniejsze niż 30% na poziomie całego gospodarstwa, jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis zostały przekroczone pułapy de minimis, górny limit krajowy lub górny limit sektorowy. Dlatego też, tak ważne jest opiniowanie wszystkich aktów prawnych  dotyczących rolnictwa.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd KRIR zwrócił się do Premiera o pozostawienie przepisów dotyczących „pomocy suszowej” w stanie prawnym z roku 2018.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com