W odpowiedzi na wniosek KRIR >>>, w sprawie zniesienia obowiązku wystawienia weterynaryjnego świadectwa zdrowia, Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 8 listopada 2022 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń1, w świadectwa zdrowia zaopatruje się przesyłki świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III przemieszczane poza te obszary wyłącznie w obrębie zainteresowanego państwa członkowskiego lub do innego państwa członkowskiego. W tym przypadku zniesienie obowiązku wystawiania ww. świadectw nie jest możliwe bez zmiany przepisów na poziomie Unii Europejskiej.
Ponadto, w Polsce obowiązkowe jest zaopatrywanie świń w świadectwa zdrowia na całym terytorium kraju co zostało uregulowane w następujących przepisach krajowych:
1. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (2);
2. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (3).
Należy podkreślić, że wprowadzenie świadectw zdrowia dla wszystkich przesyłek świń było podyktowane zwalczaniem chorób świń, najważniejszych z punktu widzenia epidemiologicznego, jak i ekonomicznego, tj. afrykańskiego pomoru świń i choroby Aujeszky’ego.
Świadectwa zdrowia w obrocie na terenie Polski, wystawiane przez urzędowych lekarzy weterynarii, stanowią aktualnie jeden z najważniejszych elementów kontroli przemieszczeń przesyłek świń, istotnej dla działań związanych z prewencją występowania tych chorób.
Ponadto uprzejmie informuję, że obecnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną5. W projekcie, który został dnia 28 października br. skierowany do konsultacji społecznych, między innymi z Krajową Radą Izb Rolniczych, zaproponowano nową stawkę opłaty minimalnej za kontrolę świń, której wysokość została obniżona ze 112,80 zł do 42,30 zł (uwagi KRIR do projektu rozporządzenia >>>).

Podstawa prawna:
(1) Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021 r., str. 1,
(2) Dz.U. 2021 poz. 270,
(3) Dz.U. 2021 poz. 1485,
(4) Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm
(5) Dz. U. poz. 1672.

Pismo MRiRW >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com