trzoda2Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk ogłosił pomoc dla producentów trzody chlewnej. Wynosi ona 1000 zł do każdych urodzonych 10 prosiąt. Będzie wypłacana wyłącznie do 5000 prosiąt (czyli dla 500 loch). O taką pomoc wnioskowali 25 listopada Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych na spotkaniu z Wicepremierem.

Jest to pomoc finansowa w postaci dopłaty 1000 zł do jednej lochy.  Szacowane koszty pomocy to ok. 400 mln zł.

Beneficjenci

Rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta:

  • urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.,
  • których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Zasady udzielenia pomocy:

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego składany do biura powiatowego ARiMR od 1 do 30 kwietnia 2022 r. Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 r.
Wniosek będzie prosty i będzie zawierał podstawowe informacje o producencie rolnym i jego gospodarstwie takie jak:

  • oświadczenie producenta świń ubiegającego się o pomoc:
  • numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;
    • oświadczenie o zgłoszeniu do 15 kwietnia 2022 r. oznakowania świń urodzonych od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 r.
    • oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com