trzoda

Zarząd KRIR 8 kwietnia 2020 r. zwrócił się do MRiRW o wyjaśnienie wątpliwości i interpretację przepisów dotyczących nowo wprowadzonego działania „Dobrostan zwierząt” w zakresie chowu trzody chlewnej (pismo KRIR). Poniżej zamieszczamy treść odpowiedzi jaka wpłynęła do KRIR z MRiRW w sprawie zgłoszeń od producentów trzody chlewnej, zamierzających poprawić warunki utrzymania zwierząt zgodnie z wymogami określonymi dla działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020:

W odpowiedzi na pytanie: Czy w przypadku utrzymywania loch w kojcach porodowych z przesuwaną przegrodą, będzie możliwe ubieganie się o dodatkową płatność w ramach polepszonego dobrostanu, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że celem działania jest poprawa warunków bytowych zwierząt gospodarskich, co można osiągnąć poprzez wprowadzenie praktyk hodowlanych, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy. W ten sposób zwierzętom zapewnia się możliwość realizowania potrzeb behawioralnych, a tym samym lepsze ich samopoczucie i zdrowie.

Działanie Dobrostan zwierząt jest skierowane do rolników, którzy będą utrzymywać lochy w kojcach porodowych bez wykorzystywania urządzeń ograniczających poruszanie się loch i wymuszających nienaturalną pozycję tych zwierząt. W związku z tym nie będą mogły być stosowane klatki porodowe, które umożliwiają lochom przyjęcie jedynie pozycji leżącej lub stojącej, bez możliwości wykonania swobodnego obrotu.

Jak wynika z powyższego, kojce porodowe z ruchomą przegrodą będą mogły być stosowane pod warunkiem, że ich zastosowanie nie ograniczy możliwości swobodnego ruchu zwierząt nimi odgrodzonych. Należy również mieć na względzie, że powierzchnia kojca powinna spełniać wszelkie wymogi określone w przepisach rozporządzenia w sprawie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020.

W odniesieniu do kwestii zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie działania Dobrostan zwierząt tak, aby płatnością dobrostanową w ramach wariantu 1.2. Dobrostan tuczników, były objęte również tuczniki niepochodzące od loch i prosiąt objętych wariantem 1.1., uprzejmie informuję, że analogicznie jak w przypadku bezjarzmowego utrzymania loch, warunek ten również został wpisany do dokumentu programowego PROW 2014-2020 i zaakceptowany przez Komisję Europejską przez co nie można go zmienić jedynie poprzez zmianę rozporządzenia MRiRW.

Niezależnie od powyższego pragnę zwrócić uwagę, że z punktu widzenia realizacji celów działania istotne jest, aby tucznik objęty wsparciem od chwili narodzin przebywał w warunkach podwyższonego dobrostanu. Może to zostać zapewnione jedynie w odniesieniu do tych tuczników, które pochodzą z gospodarstw realizujących wariant dotyczący dobrostanu loch. Warunek ten został wprowadzony również po to aby wsparcie finansowe w ramach działania skierować przede wszystkim do gospodarstw prowadzących produkcję tuczników w oparciu o rodzimą hodowlę.

Jednocześnie, uprzejmie informuję, że lista rolników, którzy realizują wariant 1.1. Dobrostan loch i którzy wyrazili zgodę na udostępnienie na stronie internetowej Agencji swoich danych teleadresowych potencjalnym nabywcom prosiąt jest przez ARiMR na bieżąco aktualizowana - według danych na dzień 20 kwietnia br. na liście tej znajduje się 6 potencjalnych dostawców prosiąt.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com