bydloW związku z pismem KRIR odnoszącym się do problemów związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej w okresie objęcia rolnika kwarantanną z powodu COVID-19 resort rolnictwa poinformował, że w przypadku kiedy rolnik zostanie objęty kwarantanną lub podlega hospitalizacji z powodu COVID-19 i nie jest w stanie zapewnić opieki zwierzętom, za które jest odpowiedzialny, taki fakt powinien być zgłoszony do urzędu gminy.

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 (zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin), określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W programie tym wskazywane jest m.in. gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

W związku z pandemią COVID-19 może jednak dojść do sytuacji, gdy gminy nie będą w stanie wypełnić nałożonych na nie obowiązków, jeżeli problem będzie dotyczył większej liczby rolników objętych kwarantanną. W takiej sytuacji nie bez znaczenia pozostaje mobilizacja do wspólnego działania oraz wzajemna pomoc i wsparcie organizowane na poziomie lokalnym.

Zgodnie ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) zasady i warunki kwarantanny określane są przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Szczegółowe informacje dotyczące zajmowania się zwierzętami oraz wykonywania prac polowych przez rolników dostępne są na stronie internetowej GIS >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com