szczepionkaW odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie niezwłocznego podjęcia wszelkich działań mających na celu ustanowienie okresu przejściowego stosowania przepisów dotyczących skrócenia terminu ważności badań próbek krwi od świń, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał poniższe informacje.

Skrócenie terminu ważności badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) z 15 do 7 dni licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń zostało przegłosowane podczas posiedzenia Stałego Komitetu do Spraw Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz w dniu 21 marca 2019 r. pomimo zdecydowanego sprzeciwu strony polskiej. Należy jednak zauważyć, że polska delegacja — jako jedyna — głosowała przeciwko tej zmianie. Skutkiem tego jest decyzja wykonawcza Komisji Nr 2019/609/UE z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w odniesieniu do stosowania badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, wysyłania świń przez obszary wymienione w złączniku oraz stosowania przedmiotowej decyzji (Dz. Urz. UE L 104 z 15.04.2019, str. 92) — notyfikowana w dniu 12 kwietnia 2019 r., która obowiązuje wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej i nie zawiera przepisów przejściowych.

Z informacji posiadanych przez Ministerstwo wynika, że Główny Lekarz Weterynarii wraz z wojewódzkimi lekarzami weterynarii przygotowuje aktualnie procedury, które mają na celu ograniczenie do minimum ewentualnych trudności logistycznych, które mogą powstać przy przemieszczaniu świń z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia w związku ze skróceniem terminu ważności ww. badań laboratoryjnych. W tym zakresie w szczególności rozważana jest przez Inspekcję Weterynaryjną możliwość dokonywania wysyłek świń w oparciu o dwukrotne kontrole gospodarstw zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Dodatkowo poinformowano, że konsekwentnie prowadzone są działania na rzecz poszerzania sieci laboratoriów do diagnostyki ASF o kolejne lokalizacje w celu skrócenia okresu oczekiwania na wynik badania w kierunku ASF. Aktualnie takie laboratoria znajdują się w Puławach, Zduńskiej Woli, Siedlcach, Ostrołęce, Krośnie i Gdańsku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com