sejmZarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Marszałkowi Sejmu Stanowisko w sprawie poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw:

 

  • projektu grupy posłów klubu  PiS z dnia 16 listopada 2017 r.
  • projektu grupy posłów klubu PO i Nowoczesnej z dnia 20 listopada 2017 r.

Zarząd KRIR, na podstawie wniosków, postulatów i uwag producentów zwierząt, przetwórców oraz innych podmiotów związanych z sektorem produkcji zwierzęcej Polsce, oczekuje wycofania z  przedłożonych projektów zapisów dotyczących:

  • zakazu chowu i hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer;
  • uboju zwierząt gospodarskich bez uprzedniego pozbawienia świadomości

Odnośnie do zakazu chowu w Polsce zwierząt futerkowych zwracamy uwagę na główne nw. kwestie:

Polska dzięki długoletniej pracy naukowców i hodowców zwierząt futerkowych jest obecnie jednym z czołowych producentów najwyższej jakości skór zwierzęcych. Wprowadzenie całkowitego zakazu chowu - w naszej opinii jest ewidentnym działaniem mającym na celu wyeliminowanie polskich producentów z handlu światowego.

Chów mięsożernych zwierząt futerkowych, przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów utylizacji, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,  szczególnie wytwarzanych w zakładach przetwórstwa drobiu i ryb. Inne metody, w przypadku wprowadzenia zakazu, ich utylizacji spowodują wzrost kosztów produkcji, a tym samym cen zbytu produktów spożywczych dla wszystkich zakładów mięsnych branż drobiarskiej, rybnej, wołowej i wieprzowej.

Argumenty podawane w uzasadnieniu przeciwko funkcjonowaniu ferm zwierząt futerkowych, oparte o zarzuty przeciwko niespełnianiu norm dobrostanu i negatywnym ich wpływie na środowisko i zdrowie  ludzi, nie mogą stanowić podstaw do zakazania prowadzenia działalności gospodarczej.

W wyniku wprowadzenia zakazu chowu zwierząt futerkowych zgodnie z art. 12.ust 6 ustawy o ochronie zwierząt niemożliwy będzie przywóz do Polski nie tylko skór, ale również futer i pozostałych  produktów z  nich wytwarzanych .

Odnośnie do proponowanych zmian dotyczących stosowania uboju wg szczególnych wymagań przez obrzędy religijne zwracamy uwagę na następujące kwestie:

Obecnie tzw. ubój rytualny, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. prowadzony jest zgodnie z przepisami  Rozporządzenie  Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania które warunkują dobrostan zwierząt podczas ich uboju i obowiązują wprost we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Proponowane w projekcie dodanie ustępu  3a i 3b do art. 34 ustawy o ochronie zwierząt (art. 1 pkt 23 projektu ustawy), ograniczającego ubój zwierząt bez ogłuszania, dokonywany w krajowych ubojniach, jedynie na potrzeby członków krajowych związków wyznaniowych,  ograniczy znacząco możliwości produkcyjne zarówno zakładów ubojowych jak i przetwórczych szczególnie drobiu i bydła.  Straty w konsekwencji poniosą również rolnicy producenci żywca i podmioty pośrednio z nimi powiązane.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com