ziemniaki

Zarząd Krajowej Rdy Izb Rolniczych przekazał 28 stycznia 2022 r. do resortu rolnictwa pozytywną opinię do przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Wprowadzane zmiany były oczekiwane przez rolników i wnioskowane przez samorząd rolniczy.

Rozporządzenie wprowadzi przepisy epizodyczne, które spowodują, że Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zmieni w 2022 r. z urzędu decyzje o odmowie udzielenia dotacji, wydane w 2021 r. w związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2021, udzielając tych dotacji ze środków przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2022.

Zdaniem samorządu rolniczego wprowadzenie w przepisach ww. rozporządzenia przepisu epizodycznego jest uzasadnione, pozwoli to bowiem na wypłatę dotacji producentom rolnym, którzy w 2021 roku otrzymali decyzje odmawiające udzielenia dotacji, mimo że spełniali wymagania formalne oraz merytoryczne, tj. zutylizowali bulwy ziemniaka porażone głównie bakteriozą pierścieniową.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że w roku 2021 kwoty ujęte we wnioskach o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów ochrony roślin znacznie przekroczyły środki finansowe przeznaczone na ten cel w ustawie budżetowej. Wydano decyzje odmawiające udzielenia dotacji na kwotę 7 255 587,80 zł, mimo że wnioskodawcy spełniali wymagania formalne oraz merytoryczne, tj. zagospodarowali porażone lub prawdopodobnie porażone bulwy ziemniaka zgodnie z przepisami określającymi zasady zwalczania bakterii kwarantannowych dla ziemniaka – tj. Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com