Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z sygnałami płynącymi od rolników z całej Polski, którzy ubezpieczyli jesienią swoje uprawy od zdarzeń losowych w ryzyku złe przezimowanie, przymrozki wiosenne i grad, informuje, iż w ogólnych warunkach ww. ubezpieczenia bazujących na ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z późniejszymi zmianami występuje problematyczny aspekt w definicji „przymrozki wiosenne”. Nie obrazuje to rzeczywistego procesu wegetacji i co za tym idzie specyfiki występujących szkód polegających na uszkodzeniu (popękaniu) łodyg w terminie przed 15 kwietnia. W związku z czym Zarząd KRIR zwrócił się w dniu 23 kwietnia 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o doprecyzowanie ubezpieczenia ww. zakresie tj. „przymrozki wiosenne”.

Z uwagi na zmiany klimatyczne, kiedy okres wegetacji rusza znacznie wcześniej niż w latach ubiegłych, zasadnym jest, aby od tego roku kalendarzowego szkody z tytułu przymrozków wiosennych były liczone od 21 marca, a nie jak dotychczas od 15 kwietnia. Można również wyznaczyć moment ruszenia wegetacji i tym samym początek wiosennej ochrony plantacji przy pomocy fazy rozwojowej rośliny rzepaku, np. faza formowania łodygi. W budżecie państwa przeznacza się znaczną kwotę pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń i zachęca do ubezpieczeń kompleksowych. Rolnik jesienią zawiera umowę kompleksową a przy likwidacji szkody liczy na rekompensatę adekwatną do poniesionych nakładów.

Problematyczne jest również wyznaczenie szkody całkowitej przez niektóre zakłady ubezpieczeń. Naszym zdaniem szkoda w rzepaku powstała z tytułu przymrozków po 21 marca powinna być liczona na poziomie 40%, a nie jak dotychczas maksymalnie 25%. Podkreślamy, że dotychczasowa wypłata odszkodowania na poziomie 25% przy szkodzie całkowitej do 15 kwietnia nie odzwierciedla oraz nie rekompensuje faktycznych strat z tytułu poniesionych nakładów. Wczesna wiosna spowodowała, iż zgodnie z fazami rozwoju roślin trzeba było ponieść wydatki wiosenne na nawozy i środki ochrony roślin już w marcu. W związku z powyższym wnioskujemy o urealnienie warunków ubezpieczenia w zakresie „przymrozki wiosenne” upraw z dopłatą państwa poprzez zmianę terminu rozpoczęcia odpowiedzialności z tytułu „wiosenne przymrozki” z 15 kwietnia na 21 marca oraz ustalenie wypłaty szkody całkowitej z poziomu 25% na 40% od 21 marca.

Ponadto Zarząd KRIR zawnioskował o interwencję w sprawie umożliwienia ubezpieczenia upraw rolnych od przymrozków wiosennych. Pomimo dopłat do części składki należnej ubezpieczycielowi, firmy odmawiają ubezpieczenia m.in. rzepaku ozimego od przymrozków.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com