Pozostałe

grunty.jpgBlisko 13,6 mld zł wypłaciła do 20 czerwca 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich za 2012 rok. Jest to około 98% koperty finansowej przeznaczonej dla polskich rolników na takie płatności i oznacza, że ARiMR wywiązała się w terminie z realizacji tych dopłat. Zgodnie bowiem z unijnymi przepisami, jeżeli środki finansowe na płatności bezpośrednie za dany rok zostaną wypłacone w co najmniej 96%, to dopłaty takie uznaje się za zrealizowane, a na osiągnięcie tego poziomu jest czas do 30 czerwca. Dopłaty bezpośrednie za 2012 r. trafiły na konta bankowe ok.1,35 mln rolników, czyli ok. 99% spośród tych, którzy złożyli wnioski o takie płatności wiosną ubiegłego roku. Rolnicy ubiegali się wówczas o objęcie dopłatami bezpośrednimi 14 mln hektarów gruntów. Zgodnie z przepisami prawa, ARiMR rozpoczęła wypłatę tych dopłat od 3 grudnia 2012 r.

krus.jpgUchwałą nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 5 czerwca 2013 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2013 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w III kwartale 2013 r. będzie wynosić 83 zł.

arimr_cd4870e10d.jpgRealizując wniosek zgłoszony podczas IX Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, 17 czerwca br. Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem dotyczącym zmiany zasad wyboru firm przeprowadzających kontrole gospodarstw rolnych w sposób gwarantujący prawidłowe przeprowadzenie kontroli. Część wybranych firm zatrudnia podwykonawców lub na umowę zlecenie studentów nieposiadających wystarczających kwalifikacji, co skutkuje pomyłkami w ocenie i identyfikacji roślin uprawnych w efekcie, czego powstają błędne protokoły kontroli powodujące liczne odwołania i problemy dla rolników. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych kontrole prowadzone powinny być przez pracowników Agencji, co pozwoliłoby uniknąć w przyszłości opisanych wyżej problemów.

W związku z realizowanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych projektem „Piknik Zbożowy" finansowanym ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych  zapraszamy do składania ofert na wykonanie druku broszury pt. „Zboża na naszym talerzu” wg załączonej specyfikacji. Termin składania ofert do dnia 24 czerwca 2013 2013 roku do godz. 10.00.

zapytanie ofertowe druk broszury zboża

W związku z realizowanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych projektem „Piknik Wieprzowy" finansowanym ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego zapraszamy do składania ofert na wykonanie druku broszury i ulotki pt. „Polskie smaki czyli wszystko co warto wiedzieć o wieprzowinie”
wg załączonej specyfikacji. Termin składania ofert do dnia 24 czerwca 2013 2013 roku do godz. 10.00.

Zapytanie ofertowe dostępne poniżej.

Zapytanie_ofertowe_druk_broszury_o_wieprzowinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com