Pozostałe

arimr_cd4870e10d.jpgZgodnie z przepisami prawa, od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę  dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok. Wiosną zeszłego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w Agencji ok. 1,36 miliona rolników, a spośród nich ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Agencja jest przygotowana do realizacji nawet 300 tys. wypłat dziennie, jednak tempo realizacji dopłat bezpośrednich zależy od wielkości środków i tempa ich przekazywania ARiMR przez Ministerstwo Finansów. Od rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. do 15 marca 2013 r. ARiMR wypłaciła 10,5 mld zł i pieniądze te zostały przekazane na konta bankowe blisko 1,2 mln rolników.

prow.jpgW dniu 7 marca 2013r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które w dniu 12 marca 2013 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 339) i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

komisja_europejska.jpgKomisja Europejska pozywa Polskę i Cypr do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Celem dyrektywy jest zapewnienie 20 proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w UE do roku 2020. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 5 grudnia 2010 r.

rolnictwo.jpgW dniu 5 marca 2013r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany wynikające m.in. z doświadczeń we wdrażaniu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz zmiany wynikające z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

wrp _biznes.JPG
Wiadomosci Rolnicze Polska Sp. z o.o.  zapraszają wszystkich członków Izb Rolniczych do zapoznania się z nową gazetą elektroniczną WRP Biznes, którą można ściągnąć na stronie www.wrp.pl oraz do zamówienia prenumeraty z 50 % upustem specjalnie dla członków Izb Rolniczych. WRP Biznes to dwutygodnik biznesowy skupiający się głównie na zagadnieniach mikro i makroekonomicznych w prowadzeniu działalnosci rolnej, w oparciu o prawo UE oraz krajowe, notowania rynkowe, prognozowanie oraz rachunkowość dla gospodarstw rolnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com