W dniu 12 stycznia 2024 r., Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski w sprawie zmiany przepisów wynikających z ustawy o lasach.

Przepisy art. 13 ust. 2  ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach ( Dz. U. tj. z 2023 poz. 1356 ze zm.) stanowią, że „2. Zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasu”. Decyzję w tej sprawie wydaje właściwy starosta (art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy).

Należy zwrócić uwagę, iż zastosowana w przepisie przez ustawodawcę przesłanka -,,szczególnie uzasadniona potrzeba właścicieli lasów” jest pojęciem niedookreślonym. Tego typu pojęcie pozwala obecnie wykonawcy danego przepisu - organowi administracyjnemu na pełną swobodę w ustalaniu treści użytego pojęcia w danej sytuacji prawnej.

W praktyce bardzo trudno rolnikom – właścicielom lasu uzyskać taką zgodę a często tylko w ewidencji widnieje las, a de facto, są to nieużytki z nielicznymi samosiejkami lub pole uprawne.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do Pani Minister z wnioskiem o aktualizację ewidencji lasów na dzień 31.12.2023r. Aby na wniosek rolnika leśniczy wydawał zaświadczenie stwierdzające stan faktyczny upraw na danej działce np. że na danej działce jest ugór i nie rośnie las lub jest pole uprawne.  Zaświadczenie takie stanowiłoby podstawę do aktualizacji ewidencji.

Pismo KRIR >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com