żubr

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 grudnia 2023 r. do Ministra Klimatu i Środowiska o zmianę przepisów dotyczących szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzęta chronione.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. poz. 645 z późniejszymi zmianami) oględzin dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

Natomiast jeżeli chodzi o szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych termin wykonania oględzin wynosi 7 dni. Na terenie powiatu drawskiego występuje duża populacja żubrów, które powodują znaczne straty w uprawach. Populacja tego gatunku zwiększa się intensywnie powodując jednocześnie coraz większe straty. Równocześnie na tym samym terenie występują straty spowodowane przez zwierzynę płową. Rozbieżność terminów uniemożliwia równoczesne szacowanie strat przez wszystkie upoważnione do tego organy, a w miarę upływu czasu wyodrębnienie czynnika odpowiedzialnego za szkodę staje się trudniejsze. Dlatego tak istotne jest szybkie zawiadomienie o szkodzie i niezwłoczne jej oszacowanie. W ocenie rolników terminy szacowania strat w obu przypadkach powinny być tożsame.

Problem szkód powodowanych przez zwierzęta chronione występuje na wielu obszarach kraju. Dlatego Zarząd KRIR wystąpił o zmianę przepisów i skrócenie czasu oczekiwania na oględziny do 7 dni.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com