pieniadze2

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 14 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku o zmianę przepisów aby pomoc otrzymali wszyscy producenci rolni, którzy sprzedali pszenicę lub grykę od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r., resort rolnictywa poinformował, że obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiają udzielanie pomocy dla producentów rolnych:

którzy sprzedali pszenicę lub grykę od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. (po wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską na wprowadzenie przyjętych przez Radę Ministrów zmian do przepisów, do 15 lipca 2023 r.) podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Pomoc jest przyznawana na wniosek producenta rolnego złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

Pomoc będzie udzielana do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji, według kolejności złożenia wniosków.

Na realizację tej pomocy zaplanowano 2 mld zł.

W przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, iż zaplanowane na tę pomoc środki są niewystarczające, podjęte zostaną działania aby wszyscy producenci rolni, którzy złożyli wnioski o pomoc i spełniają warunki do jej uzyskania taką pomoc otrzymali.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com