Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) w dniu 18 lipca 2023 r., zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska, Anny Moskwy, w sprawie działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z gospodarką odpadami powstającymi po produkcji rolniczej. Wskazano dwie kluczowe kwestie wymagające uwagi - niską kwotę dofinansowania programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów rolniczych oraz problem utylizacji zużytych opon od pojazdów rolniczych.

Samorząd rolniczy pozytywnie ocenia program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczący usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Jednak obserwuje się spadek liczby gmin przystępujących do tego programu, co utrudnia rolnikom skuteczną utylizację odpadów. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być zbyt niska kwota dofinansowania utrzymująca się na poziomie 500 zł za 1 tonę odpadów od początku programu. W związku z tym, wnioskuje się o waloryzację kwoty dofinansowania, co umożliwiłoby większe zaangażowanie samorządów gminnych w realizację programu. Zwiększenie dostępnych środków finansowych dla samorządów przyczyniłoby się do efektywniejszego gromadzenia i utylizacji odpadów rolniczych, a tym samym do osiągnięcia zamierzonych celów programu.

Kolejnym istotnym problemem dotykającym rolników jest utylizacja zużytych opon od pojazdów rolniczych. Zauważa się narastający problem związany z tym rodzajem odpadu, zwłaszcza opon o dużej objętości. Chociaż istnieje możliwość oddania opon samochodowych do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, utylizacja opon maszyn rolniczych często stanowi trudność. W Polsce istnieje tylko kilka zakładów przyjmujących opony od maszyn rolniczych, a większość z nich wymaga wysokich opłat, sięgających nawet tysiąca złotych za utylizację 1 tony takiego odpadu. W związku z tym, program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" powinien objąc również utylizację opon rolniczych.

Oczekujesię, że Minister Klimatu i Środowiska podejmie odpowiednie działania w celu rozwiązania zgłoszonych problemów związanych z gospodarką odpadami rolniczymi. Skuteczne działania w tych obszarach przyczynią się do poprawy sytuacji rolników i wpłyną pozytywnie na ochronę środowiska.

Pismo Zarządu KRIR z dnia 18 lipca 2023 r. do Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com