ziarno

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o rozszerzenie pomocy dla producentów rolnych, którzy poniośli straty w związku twarciem rynku dla produktów spożywczych z Ukrainy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozowju Wsi przedstawił wyjaśnienia w sprawie obowiązujących obecnie przepisów w zakresie producentów rolnych, którzy będą mogli ubiegać się o dopłaty do zbóż oraz zakresu pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w związku z napływem do Polski płodów rolnych z Ukrainy, informując, że przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwiają udzielanie pomocy dla producentów rolnych:

  •  którzy sprzedali pszenicę, grykę lub kukurydzę od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023 r., podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Do wniosku dołącza się kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy, gryki lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r.

  •  którzy sprzedali pszenicę lub grykę od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Do wniosku dołącza się kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub gryki podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.

Należy jednocześnie zauważyć, że powyższej pomocy nie przyznaje się producentowi rolnemu będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży tego rodzaju zbóż, które zostały przez ten podmiot zakupione.

Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, ARiMR udzieli pomocy producentowi rolnemu, który m.in. dokonał sprzedaży:

  1. żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. lub
  2. kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietna 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. (okres sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. jest objęty wsparciem krajowym);

– podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych, jak również podmiotom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com