e wniosek

Odpowiadając na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 17 sierpnia 2022 r.  w sprawie podjęcia działań mających na celu usprawnienia działania systemu informatycznego ARiMR w zakresie umożliwienia samodzielnego nadawania literowego oznaczenia działek rolnych w aplikacji eWniosekPlus, lub zablokowania jego zmiany, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, iż ARiMR na początku tworzenia aplikacji eWniosekPlus jak i w kolejnych latach jej rozwoju, podejmowała rozmowy z wykonawcą systemu na temat aktualizacji oznaczenia działek rolnych. Niemiej jednak ze względu na złożoność procesu i negatywny wpływ tego rozwiązania na wydajność aplikacji, wykonawca systemu nie podjął się realizacji przedmiotowego wymagania. Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że funkcjonalność generowania działek rolnych wykonywana jest automatycznie dokładnie w momencie przejścia użytkownika z zakładki „Mapa" na zakładkę „Wniosek". Tworzona jest wówczas działka rolna na podstawie wyrysowanej geometrii upraw w zakładce „Mapa", a każdorazowa ingerencja w uprawę na działce rolnej powoduje ponowne przegenerowanie wszystkich działek rolnych. Dlatego też stałe oznaczenie działek rolnych mogłoby powodować nieścisłości w utworzonym wniosku i narażałoby rolnika na ewentualne negatywne konsekwencje.

Należy podkreślić, iż różnica oznaczenia działek rolnych stwierdzona podczas kontroli na miejscu we wniosku oraz w planie działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej nie ma negatywnego wpływu na przyznanie płatności. Ponadto warto wskazać, iż przy każdej działce rolnej w polu „Uwagi" rolnik ma możliwość podania dodatkowych informacji w tym m.in. oznaczenia literowego dziatki wskazanego w planie działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej. Dodatkowo w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, że posiadany przez rolnika plan działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej/ekologicznej jest niekompletny lub niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami w zakresie nazewnictwa i oznaczenia działek rolnych, na których realizowane są pakiety lub warianty, rolnik nie ma obowiązku dostarczenia Oświadczenia o uzupełnieniu lub poprawieniu planu działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej. Odpowiednie jasne wytyczne w zakresie obsługi spraw, w których stwierdzono ww. różnice, zostały przekazane pracownikom biur powiatowych i obowiązują od kilku lat.

Odnosząc się do wniosku o umożliwienie pobierania z aplikacji eWniosekPlus działek rolnych wraz z ich oznaczeniem, uprzejmie informuję, że aplikacja posiada już funkcjonalność eksportu dla sekcji dotyczących: działek referencyjnych, działek rolnych i elementów EFA do pliku csv. W aplikacji w części „Wniosek", w sekcji „Działki rolne" oraz „sekcji EFA" istnieje funkcjonalność umożliwiająca wyeksportowanie do pliku zewnętrznego GML deklaracji upraw z uwzględnieniem ich geometrii.

Jednocześnie wspomnieć należy, że dla każdego rolnika, który wysłał wniosek w aplikacji eWniosekPlus w roku poprzednim, tworzony jest automatycznie roboczy wniosek na nową kampanię. Wniosek ten jest tworzony na podstawie ostatniego wniosku z roku ubiegłego i widoczny jest w zakładce „Robocze". Podczas przygotowania wniosku roboczego (na bazie wniosku z roku poprzedniego) usuwane są jedynie takie dane jak:

  • załączniki dołączone do wniosku w roku poprzednim,
  • znaki zwierząt,
  • międzyplony deklarowane w ramach EFA,
  • powierzchnie niekoszone.

ARiMR dokłada wszelkich starań, aby podczas projektowania i zamawiania zmian w aplikacji eWniosekPlus na nową perspektywę uwzględniać takie usprawnienia i zmiany zgłaszane przez rolników i doradców.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com