ukraina

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało ulotki zawierające rady dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Polsce:

Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl.

W związku z napływem wielu obywateli Ukrainy do Polski mogą pojawić się osoby czy też firmy, które będą chciały wykorzystać trudne położenie oraz nieznajomość języka i polskich przepisów - na przykład wymagając nieistniejących opłat lub dokumentów. Należy pamiętać, że wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy są bezpłatne.

Poszukując zatrudnienia w Polsce najlepiej korzystać ze sprawdzonych i wiarygodnych usług oraz ofert pracy. Dostęp do takich sprawdzonych ofert pracy zapewniają Powiatowe Urzędy Pracy (https://oferty.praca.gov.pl). Na smartfonie można zainstalować aplikację ePraca.

Cenne wskazówki jak poszukiwać pracodawcy za granicą i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko można znaleźć na stronie sieci EURES. https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf

Wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej: www.stor.praca.gov.pl w zakładce Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie w Wojewódzkich Urzędach Pracy. W przypadku podjęcia pracy za pośrednictwem agencji trzeba pamiętać o spisaniu z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia, itp.

Państwowa Inspekcja Pracy - zapewnia nieodpłatne porady prawne na temat przepisów regulujących legalność zatrudnienia oraz praw pracowników. Informacje dostępne są również w języku ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/pipinieodplatne-porady-prawne oraz pod numerami telefonów:

22 111 35 88 - telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego;

89 333 17 41 - telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego;

22 111 35 29 - telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: dolnośląskiego, podkarpackiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego.

Należy pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z pracownikiem pisemną umowę o pracę, określając w niej warunki pracy i płacy. Nakłanianie osoby do zatrudnienia bez umowy o pracę jest niezgodne z prawem polskim!

Nie należy zgadzać się na podjęcie pracy bez podpisania umowy na piśmie. Bez podpisanej umowy praca jest nielegalna a osoba zatrudniona bez umowy nie ma praw wynikających z legalnego zatrudnienia! Przed podpisaniem umowy o pracę należy zapoznać się z warunkami w niej zawartymi, można poprosić kogoś, aby wyjaśnił i pomógł dokładnie zrozumieć treść umowy! W przypadku niewłaściwego potraktowania należy zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Ofiarom jakiegokolwiek innego przestępstwa pomocy udziela policja.

Do pobrania:

ulotka po polsku

ulotka po ukraińsku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com