lasyW dniu 15 września 2021 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR, przygotowanego na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej, w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 655 i z 2021 r. poz. 1148) w zakresie terminu wypłaty premii zalesieniowej.

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1148) , którą zmieniono termin wypłaty premii zalesieniowej, podyktowana była koniecznością dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z EFRROW i EFRG w latach 2021 i 2022, o ile dokonywane będą w terminie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Z przepisów tych wynika,że niedostosowanie przepisów krajowych do przepisów unijnych, w zakresie terminu wypłaty premii zalesieniowej, uniemożliwiłoby beneficjentom otrzymywanie tych płatności w roku 20211 i kolejnych.

Ponadto, nowy termin wypłąty premii zalesionych jest tym samym, jaki obowiązuje w przypadku działań obszarowych m.in. płatności bezpośrednich, rolnośrodowiskowych, ekologicznych oraz zalesieniowych podjętych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. Tym samym przedmiotowa zmiana zapewniła równe traktowanie beneficjentów oraz pozwoliła na skoordynowanie procedur kontrolnych w odniesieniu do wszystkich działań obszarowych WPR.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com