leader22 marca 2021 r. Zarząd KRIR zgłosił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi do proponowanych zmian w działaniu M19 -- Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), które mają obowiązywać w przyszłym okresie programowania.

Lokalne Grupy Działania od samego początku wdrażania podejścia LEADER, jak również w trakcie rozwijania działalności były wspierane przez izby rolnicze i lokalne samorządy. LGD są zauważalnym podmiotem, który wspiera aktywność lokalną na wsiach i w małych miasteczkach. Ich działalność ma odzwierciedlenie w tworzonych miejscach pracy, rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności gospodarczych, tworzeniu miejsc do uprawnia rekreacji i turystyki, jak i szeregu innych zróżnicowanych form aktywności, z których bardzo często korzystały lokalne społeczności.

Mając na uwadze dotychczasową działalność LGD i jej wpływ na społeczność lokalną zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym, samorząd rolniczy z dużym niepokojem odbiera informacje nt. propozycji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z których wynika, że rola i znaczenie gmin w strukturach LGD, jako partnerów, zostanie mocno ograniczona.

Należy podkreślić, że wdrażanie strategii rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich w Polsce, bez zaangażowania i poparcia ze strony lokalnego samorządu, nie zapewni maksymalnej efektywności i równowagi z innymi działaniami realizowanym w danej lokalizacji.

Mając na uwadze potrzebę poprawienia konkurencyjności lokalnych strategii rozwoju, Zarząd KRIR wniósł o wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą na kontynuację i rozwój działalności dobrze już funkcjonujących partnerstw i pozwolą na  korzystanie z dotychczasowych osiągnięć ,w tym dorobku gmin, które do tej pory działały w strukturach LEADER, a ich działalność przynosiła wymierne korzyści i konkretne rezultaty.

Jednocześnie biorąc pod uwagę zaproponowaną propozycję poszerzonego zakresu interwencji działania LEADER w stosunku do obecnego okresu, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków o ok. 60% dla przyszłego działania LEADER w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027, Zarząd KRIR zawnioskował o wzięcie pod uwagę przez Pana Ministra zwiększenie podziału środków z EFRROW do poziomu 10%, co może przyczynić się do realnego wdrażania pozytywnych i istotnych zmian na wsiach oraz w małych miasteczkach.

Zaproponowane przez resort rolnictwa zmiany mogą być odbierane jako krzywdzące dla społeczności lokalnych oraz LGD, zarówno nowych, jak i tych, którzy planują kontynuację korzystanie z działania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com