W dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas VI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 9 grudnia 2020 r. zwrócił się do Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o zmianę obowiązujących przepisów w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi poprzez umocowanie samorządu rolniczego do zasięgania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opinii wojewódzkiej izby rolniczej w celu dokonania rozpoznania występowania na danym terenie zapotrzebowania na grunty rolne przez okolicznych rolników indywidualnych zainteresowanych powiększeniem swoich gospodarstw rodzinnych. 

Monitorowanie obrotu ziemią użytkowaną rolniczo stoi na czele priorytetowych działań podejmowanych przez samorząd rolniczy. Opinie w zakresie zbycia lub wydzierżawienia danej nieruchomości wydawane przez wojewódzkie izby rolnicze opracowywane są na podstawie konsultacji przeprowadzonych w terenie m.in. z członkami rad powiatowych, przedstawicielami społeczności lokalnych oraz spotkań organizowanych przez wojewódzkie izby rolnicze. Samorząd rolniczy jest w stanie określić potencjalną możliwość zbycia czy wydzierżawienia danej nieruchomości na rzecz miejscowych rolników, dlatego powinien być on umocowany prawnie do wskazywania KOWR-owi, aby w danym przypadku korzystał lub nie korzystał z ustawowych uprawień w zakresie obrotu ziemią rolną.

W obecnym stanie prawnym opinie wojewódzkich izb rolniczych nie mają charakteru wiążącego dla OT KOWR i nie powodują one nawet przedstawienia uzasadnienia podjęcia decyzji przez KOWR w stosunku do działań zaproponowanych w opinii wojewódzkich izb rolniczych. Dlatego konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian przepisów w tym zakresie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com