sarnaNa wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej Zarząd KRIR wystąpił do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Andrzeja Koniecznego o ujednolicenie informacji przesyłanych w zawiadomieniach o oględzinach przeprowadzanych w wyniku wniesienia przez rolnika odwołania w zakresie szacowania szkód łowieckich.

W dniu 10 listopada do Biura KRIR wpłynęła odpowiedź Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na przedmiotowy wniosek.

DGLP poinformowała, że szczegółowe wytyczne dotyczące zawiadamiania członków zespołu dokonującego oględzin lub ostatecznego szacowania szkód łowieckich,w trybie odwoławczym, zostały określone w art. 46d ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód łowieckich.

Zgodnie z zapisami zawartymi w wyżej wymienionych aktach prawnych, zarówno nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jak i dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP zostali jednoznacznie zobowiązani w kwestii terminów oraz sposobów zawiadamiania członków zespołów biorących udział w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym szkód. W przepisach tych nie wskazano jednak zakresu dokumentacji, jaka miałabym być przekazywana wraz z zawiadomieniem o wykonywanaych czynnościach na gruncie. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której na prośbę kóregokolwiek z członków zespołu dokonującego oględzin lub szacowania ostatecznego, w każdej chwili możliwym powinno być udostępnienie niezbędnych  danych dotyczących działań w terenie.

Jak zaznacza Dyrekcja Generalna LP w swoim piśmie, nalezy zauważyć, że przekazywanie zbyt szczegółowych i obszernych informacji może niejednokrotnie zostać utrudnione ze względów technicznych. Dotyczy to w szczególności powiadomień wysyłanych przez SMS, ktore zgodnie z literą prawa są jednym z możliwych rodzajów komunikacji. Dołaczanie do nich protokołów, map lub innych dokumentów jest skomplikowane lub niekiedy niemożliwe.

W świetle obowiązujących przepisów Dyrektor Generalny LP, nie może zobowiązywać naldęśniczych czy dyrektoro RDLP do czynności wykraczających  poza normy prawne, a jednocześnie nie ma kompetencji do wprowadzania w nich zmian, nawet jeżeli dotyczą one wyłącznie doprecyzowania i uszczegółowienia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com