rolnictwoWg stanu na dzień 28.09.2020r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zakończył postępowanie, przejął nieruchomości rolne i uregulował zaległe zobowiązania podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, na podstawie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne w siedmiu przypadkach. Kwota spłaconego przez KOWR długu wyniosła ogółem 6.406 tys. zł.

Taką informację otrzymaliśmy z MRiRW w odpowiedzi na nasz wniosek z 15 października 2020 r., kiedy to zwróciliśmy się do ministra rolnictwa o nowelizację ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Obecnie obowiązujący wymóg 25% oraz 40% wkładu własnego w programie restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw rolnych powoduje, że tylko kilka gospodarstw rolnych od czasu obowiązywania przepisów mogło skorzystać z pomocy. Z informacji uzyskanej w piśmie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 4 maja br. znak: CEN.BFK.WZNW.580.12.2020.AW.2, wynika że do 30 kwietnia br. do KOWR wpłynęło 97 wniosków, 54 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia bowiem nie spełniało warunków określonych w art. 7 ust. 3 lub ust. 4 ww. ustawy, 21 zostało rozpatrzonych negatywnie, a 19 jest w trakcie rozpatrywania. Natomiast tylko w 3 przypadkach KOWR zakończył postępowanie.

Zadłużony rolnik spłaca raty zadłużenia i ma duże trudności z płynnością finansową, natomiast wymóg wysokiego wkładu własnego, oprócz innych stawianych wymogów skutecznie blokuje rolników skorzystania z takiej formy pomocy. Biorąc powyższe pod uwagę, Krajowa Rada Izb Rolniczych zaproponowała, aby obniżyć próg wkładu własnego do 10% lub znieść go całkowicie.

W uzyskanej odpowiedzi resort rolnictwa poinformował także, że wytyczne dotyczące pomocy państwa jednoznacznie wskazują, że beneficjent pomocy jest zobowiązany do wniesienia znaczącego wkładu w koszty restrukturyzacji. Wkład własny można zapewnić:

  • ze środków własnych wnioskodawcy,
  • w drodze pozyskania nowego kapitału zewnętrznego na warunkach rynkowych,
  • w drodze pozyskania nowego kapitału od istniejących udziałowców.

Wkład własny na pokrycie kosztów restrukturyzacji musi być udokumentowany w wiarygodny sposób i musi zostać zweryfikowany podczas zatwierdzania planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego.

O powyższym stanowi decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca pomoc publiczną SA.56408(2020/N) Pomoc państwa na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych.

Zgodnie z powyższą decyzją pomoc w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia podmiot prowadzący gospodarstwo rolne będzie udzielana wyłącznie do końca 2021 r. i obecnie nie są planowane prace w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com