W dniu 14 października 2020 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie doprecyzowania i interpretacji zagadnień związanych z rolniczym handlem detalicznym (RHD).

W przypadku działalności związanej z RHD obowiązuje elastyczne podejście do kwestii związanych z dobrymi praktykami higienicznymi, produkcyjnymi, a także procedurami opartymi na HACCP. W większości problematyczne kwestie poruszone są w materiałach dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, jednakże powstają dodatkowe niejasności, które są różnie interpretowane przez lokalne jednostki inspekcji weterynaryjnej, czyli:

  1. Podmioty prowadzące mogą korzystać z wytycznych krajowych lub opracowanych przez związki branżowe. Czy procedury związane z Dobrą Praktyką Higieniczną i Produkcyjną muszą być opracowane i dostępne podczas kontroli w formie pisemnej? Jeżeli tak, to czy wszystkie? Czy wystarczające jest to, że podmiot posiada poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych i wskazuje podczas kontroli, że z niego korzysta?
  2. Czy oprócz dokumentacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania, muszą być prowadzone rejestry produkcyjne zawierające informacje dotyczące ilości wyprodukowanej żywności, rodzaju i ilości składników użytych do jej wyprodukowania?
  3. Czy w przypadku prowadzenia w ramach RHD sprzedaży produktów nieprzetworzonych np. miodu, jaj konsumpcyjnych wymagany jest tzw. HACCP? Jeżeli tak, to czy w tych przypadkach wystarczy tylko przeprowadzenie analizy zagrożeń, która wykaże, że ewentualne zagrożenia kontrolowane są za pomocą tzw. Dobrych Praktyk?
  4. Czy uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (uppz) powstające podczas produkcji wędlin, mięsa mogą być przeznaczone do skarmiania zwierząt towarzyszących: pies, kot? Jeżeli tak, czy ten fakt musi być jakoś dokumentowany? Czy musi być prowadzony rejestr powstających podczas produkcji uppz oraz czy należy opracować procedury postępowania z uppz?
  5. Czy konieczna jest weryfikacja skuteczności mycia i dezynfekcji powierzchni poprzez pobierania wymazów czystościowych, czy wystarczy jedynie ocena wizualna?
  6. Czy kontrolujący za przeprowadzoną kontrolę pobiera opłatę?
  7. Główny Inspektorat Sanitarny opracował „Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjne przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz ramach rolniczego handlu detalicznego” czy Główny Inspektorat Weterynarii również ma w planach opracowanie takiego poradnika, dotyczącego żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej?
  8. Czy szkolenia z zakresu Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych oraz procedur opartych na HACCP należy przejść przed rozpoczęciem działalności? Oferta takich szkoleń, jest mocno ograniczona w przypadku RHD. Czy takie szkolenia muszą być przeprowadzone przez wyspecjalizowane firmy? Czy MRiRW lub GIW prowadzi rejestr takich firm?
  9. Czy żywność produkowana i zbywana w ramach RHD musi być badana przez producenta na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi, zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych? Czy wystarczy jedynie weryfikacja tych kryteriów poprzez badania urzędowe?

Uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania, jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności rolniczej w ramach RHD.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com