wyroksaduW odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych zawierające prośbę do Ministra Sprawiedliwości o zawieszenie wszelkich czynności komorniczych w gospodarstwach rolnych na okres od 3 do 6 miesięcy - zostaliśmy poinformowani, że obowiązujące przepisy prawne nie upoważniają Ministra Sprawiedliwości, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru zwierzchniego nad działalnością komorników sądowych oraz zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych w postępowaniach egzekucyjnych, do zawieszenia jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego, względnie do złożenia do komornika lub sądu wniosku o zawieszenie takiego postępowania.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego możliwe jest tylko w ściśle określonych przepisami prawa sytuacjach. Instytucję zawieszenia postępowania egzekucyjnego regulują przepisy art. 818 - 8203 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1460 t.j. ze zm.), które wskazują przesłanki do wstrzymania czynności egzekucyjnych wykonywanych przez komornika sądowego.

Ogólnie rzecz ujmując organ egzekucyjny zawiesza postępowanie w sytuacji gdy wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego lub w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Zawieszenie postępowania może również nastąpić na wniosek wierzyciela.

Podejmowanie decyzji w przedmiocie zawieszenia postępowania należy do właściwości organów egzekucyjnych, którymi są co do zasady komornik sądowy oraz sądy rejonowe lub do wierzyciela będącego dysponentem tego postępowania.  W żadnym jednak przypadku uprawnienia do zawieszenia takiego postępowania nie posiada Minister Sprawiedliwości.

Ministerstwo poinformowało nas także, że  na bieżąco śledzi sytuację w szeroko rozumianej działalności egzekucyjnej i opracowuje niezbędne rozwiązania, które po ich dogłębnym przeanalizowaniu pod kątem możliwości zastosowania do komorników sądowych oraz stron i uczestników prowadzonych przez nich postępowań egzekucyjnych, zostaną pilnie wprowadzone w życie. Charakter i termin wdrożenia tych rozwiązań zależeć będzie jednak od stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz jego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie  kancelarii komorniczych i systemu egzekucji.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com