drobW związku z kierowanymi przez rolników pytaniami do Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącymi kwestii prawnych, związanych z pomocą dla rolników w związku z przygotowaną przez Rząd pomocą w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – art. 12 a) i inne, potocznie zwanych „Tarczą Antykryzysową”, pismem z dnia 20 maja 2020 r. wystąpiliśmy wspólnie z KRD-IG do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy.

Jak wynika z ogólnie funkcjonujących informacji oraz informacji zawartych w ulotce dotyczącej „Tarczy Antykryzysowej – Rolnictwo” (ulotka poniżej) autoryzowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - rolnicy mają prawo do tych samych form wsparcia jak przedsiębiorcy (między innymi niskooprocentowanej pożyczki).

Rolnicy zwracający się o uzyskanie pomocy, która ma być identyczna jak dla przedsiębiorców, napotykają na odmowę Urzędów Pracy, ponieważ nie posiadają wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Urzędy Pracy powołują się na zapis art. 6 ust.1 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 646 z późn. zm.), zgodnie z którym, przepisów ww. ustawy nie stosuje się m.in. do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego co oznacza, że nie są przedsiębiorcami.

Poprosiliśmy MRiRW o jednoznaczne wyjaśnienie kwestii pomocy dla rolników ubiegających się o wsparcie na tych samych zasadach co przedsiębiorcy i ew. podjęcie odpowiednich kroków w celu jej dostosowania.

Ulotka >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com