traktorW związku z pismem KRIR w sprawie potrzeby zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez zniesienie wymogu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jako warunku przejścia na emeryturę – Kancelaria Prezydenta RP poinformowała nas, że obecnie trwa szczegółowa analiza takiej koncepcji. W tym procesie niezwykle ważne będą głosy reprezentatywnych środowisk wiejskich i rolniczych.

Ewentualne zmiany w omawianym zakresie oznaczać będą przemodelowanie istniejącego obecnie systemu ubezpieczeń społecznych rolników, w którym rolnik uzyskuje prawo do świadczenia emerytalnego czy rentowego przy założeniu, że z powodu wieku lub stanu zdrowia utracił zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, czyli możliwość jego prowadzenia. Skutkuje to zaprzestaniem działalności rolnej, a pośrednio stymuluje wymianę pokoleniową wśród właścicieli gospodarstw rolnych. Wstępne wnioski wskazują zatem na konieczność uwzględnienia w rozważaniach odnośnie ewentualnych ich wpływu na cały system ubezpieczeń społecznych – informuje Szef Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska. Niezbędne są także konsultacje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wspomniane czynności są w trakcie realizacji.

Ponadto Kancelaria Prezydenta informuje, że sprawy wsi i rolnictwa są przedmiotem stałego zainteresowania i zaangażowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrazem tego jest m.in. funkcjonowanie Sekcji Wieś, rolnictwo Narodowej Rady Rozwoju - gremium konsultacyjno-doradczego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie wypracowywane są koncepcje stanowiące następnie fundament konkretnych rozwiązań, proponowanych dla sfery rolnictwa i polskiej wsi. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda zaangażował się także bezpośrednio w liczne działania mające na celu zniwelowanie skutków gospodarczych trwającej epidemii, w tym także - dla rolników i obszarów wiejskich. W sposób szczególny polskie społeczeństwo przekonuje się o nadzwyczajnej wartości i znaczeniu pracy rolników obecnie, w czasie trwającej epidemii, ponieważ to właśnie polska wieś gwarantuje naszemu krajowi bezpieczeństwo żywnościowe. Stąd także zaangażowanie Prezydenta Andrzeja Dudy w akcje promujące patriotyzm gospodarczy w postawach konsumenckich, jak np. akcja #KupujŚwiadomie  #ProduktPolski.

Obok podejmowanych aktywności doraźnych, związanych wprost z aktualną trudną sytuacją, istotne jest także rozważanie koncepcji aktywności, w tym - legislacyjnych, które mogłyby systemowo, pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie polskiego rolnictwa w przyszłości.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com