W związku z przekazanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniu 27 marca 2020 r. stanowiskiem Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie wypłaty pomocy "Modernizacja gospodarstw rolnych" >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w swojej odpowiedzi z dnia 30 kwietnia 2020 r., informuje co następuje:

"W odniesieniu do postulatu Lubelskiej Izby Rolniczej dotyczącej zaprzestania lub odraczania kontroli na miejscu w gospodarstwach ze względu na rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, uprzejmie informuję, że mając na uwadze bezpieczeństwo beneficjentów oraz pracowników ARiMR, została podjęta decyzja o wstrzymaniu bądź znacznym ograniczeniu przeprowadzania czynności kontrolnych w terenie przez agencję płatniczą oraz podmioty wdrażające.
Kontrole na miejscu zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. Powyższy tryb postępowania został uzgodniony pomiędzy ARiMR a Ministrem RiRW i jest podyktowany troską o beneficjentów. W obliczu pandemii korona wirusa wielu rolników i przedsiębiorstw staje przed obliczem trudności finansowych. W tak trudnej sytuacji, należy dołożyć wszelkich starań, by wspomóc beneficjentów, stąd kontrole na miejscu będą przeprowadzane po wypłacie środków. Przy czym należy podkreślić, że z takiej możliwości będą mogli tylko skorzystać beneficjenci, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. ARiMR będzie przeprowadzać kontrole „zza biurka” na podstawie dokumentów potwierdzających realizacje operacji w zakresie finansowym oraz rzeczowym w formie elektronicznej, bez bezpośredniego kontaktu z beneficjentami, z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, w celu wyeliminowania ewentualnych nadużyć. W tym celu ARiMR będzie mogła prosić m.in. o:
1) zdjęcia maszyn oraz ich tabliczek znamionowych;
2) zdjęcia budynków i obiektów budowlanych;
3) oświadczenia wykonawców o wykonaniu robót,
4) oraz inne dokumenty, które beneficjent może posiadać lub w stosunkowo łatwy sposób może pozyskać, a które uprawdopodobniałyby właściwy, tj. zgodny z umowa o przyznaniu pomocy sposób realizacji operacji.
Odnosząc się do kwestii realizacji płatności bezpośrednich należy podkreślić, że zgodnie z przepisami unijnymi wsparcie to zasadniczo wypłacane jest od 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. W przypadku Polski w ostatnich latach nastąpiło znaczne przyspieszenie w przekazywaniu rolnikom środków z tego tytułu. Za kampanię roku 2019 dotychczas, według stanu na dzień 26 marca 2020 r., wypłacono ogółem ponad 13,9 mld zł. Kwota ta jest wyższa o ok. 660 mln zł od kwoty wypłaconej za rok 2018 w analogicznym okresie. Wsparcie za rok 2019 otrzymało już ok. 1,29 mln rolników, a więc blisko 98% wszystkich wnioskujących. W województwie lubelskim odsetek ten wynosi ok. 99%. Odnosząc się natomiast do możliwości zaprzestania lub odraczania kontroli na miejscu w gospodarstwach ze względu na stan epidemii COVID-19 na terenie całego kraju, pragnę poinformować, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pojawiły się stosowne informacje dotyczące kontroli na miejscu. Agencja podjęła decyzję o zawieszeniu realizacji czynności kontrolnych na miejscu (w przypadku gdy kontrola związana jest z koniecznością współudziału / obecności beneficjenta podczas wykonywania czynności kontrolnych). Jednocześnie, nie będzie to skutkowało wstrzymaniem procesu realizacji płatności na rzecz beneficjentów. Zawieszenie czynności kontrolnych nie zwalnia beneficjenta z prawidłowej realizacji działań oraz oznacza możliwość przeprowadzenia kontroli w późniejszym terminie.
Natomiast w sprawie informacji dotyczącej sygnałów o opóźnieniach w wypłacie pomocy, uprzejmie informuję, że oczywistym jest, iż płynne przekazywanie pomocy finansowej beneficjentom za zrealizowane inwestycje jest niezwykle istotne i powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki. Zapewniam, że podejmuję działania mające na celu zbadanie możliwości usprawnienia tego procesu w obecnych warunkach."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com