PE 4W dniu 30 kwietnia 2020 odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego przy udziale komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Komisarz przedstawił w szczegółach ogłoszoną 22 kwietnia 2020 r. propozycję Komisji dotyczącą wyjątkowych środków walki z COVID-19 w sektorze rolno-żywnościowym.

Komisarz podkreślił, jak ważne są apele europosłów, które umacniają jego mandat negocjacyjny podczas dyskusji z innymi komisarzami. Przedstawił nowe środki mające na celu stabilizację rynków oraz cen i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz bezpieczeństwa żywności. Dotyczą one najbardziej dotkniętych sektorów rynkowych. Niektóre ze środków Komisji to:

 • dopłaty do prywatnego przechowywania produktów dla sektora mlecznego i mięsa, większa elastyczność (dla sektorów owoców i warzyw oraz wina), zezwolenia dla rolników na korzystanie z odstępstw od reguł konkurencji.
 • Pomoc dla prywatnego przechowywania dla mleka w proszku, niektórych typów sera i masła. Zdejmie to pewien wolumen produktów mlecznych z rynku na okres przynajmniej 90 do 180 dni (masło, mleko w proszku) i przynajmniej 60 do 180 dni dla sera.
 • Sektor mięsa był już kruchy przed COVID-19, a kryzys wpływa bardzo negatywnie na produkty o wysokiej jakości (np. mięso owcze, steki, itd.). Pomoc dla prywatnego przechowywania zostanie uruchomiona dla wołowiny, mięsa owczego i z kóz na okres min. 100 do 150 dni.
 • Elastyczność w zakresie kontroli (np. w przyznawaniu kary administracyjnych w przypadku niezgodności z przepisami, w tym nieprzestrzegania terminów).
 • Włączenie dwóch nowych środków do środków wsparcia dla sektora wina: destylacji interwencyjnej, pomocy na przechowywanie kryzysowe.
 • Elastyczność w zakresie zielonych zbiorów.

W dalszej części spotkania głos zabierali posłowie, którzy szczegółowo odnosili się do propozycji Komisji. Przemawiał m.in. poseł Jurgiel, który podziękował komisarzowi za prezentację i pakiet Komisji i zapowiedział, że będzie brał udział w opiniowaniu tych środków. Zauważył jednak, że nie obejmuje on sektora drobiu, w związku z czym zadał trzy pytania:

 • Producenci drobiu proszą o odpowiedź, dlaczego mimo tego, że sektor został poważnie dotknięty kryzysem, nie został on włączony do pakietu środków Komisji?
 • Producenci ograniczają swoją produkcję, czy komisarz może zatem wyjaśnić, w jaki sposób w tej sytuacji Komisja dostosuje import z krajów trzecich?
 • Czy zostaną uruchomione art. 219, 221 i 222 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków w stosunku do drobiu1?

Komisarz podkreślił, że Komisja musiała ustanawiać priorytety we wprowadzaniu tych środków ze względu na ograniczony budżet, którym dysponuje. Wciąż jednak rozpatruje możliwości zgłaszane przez Parlament i zainteresowane strony.

Przykładem działania, które Komisja wdrożyła na wniosek posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym posła Jurgiela, jest dodanie do rozporządzenia 1305/20132 artykułu 39a, który pozwoli na przenoszenie niewykorzystanych środków z II filara WPR na działania związane z kryzysem.

Źródło: komunikat prasowy Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela


 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com