rolnictwoNa wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do MRiRW w sprawie możliwości zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przepisy § 2 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia wykonawczego stanowią, że pomoc przyznaje się podmiotowi, który nie uzyskał pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zarząd KRIR zawnioskował o możliwość zmiany tego rozporządzenia, aby umożliwić beneficjentom „modernizacji” korzystanie z dofinansowania w ramach rozwoju działalności pozarolniczej.

W odpowiedzi MRiRW poinformowało, że  wprowadzenie powyższego warunku, na początkowym etapie wdrażania instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014–2020, miało na celu wyeliminowanie ryzyka kumulowania wsparcia przez jeden podmiot w ramach różnych instrumentów. Obecnie natomiast, na końcowym etapie wdrażania PROW 2014–2020, niezasadne wydaje się wykluczanie z możliwości uzyskania przedmiotowego wsparcia tych podmiotów, które otrzymały wsparcie w ramach innego mechanizmu pomocy, ponad 5 lat wcześniej.

W związku z powyższym przygotowana została uchwała o zmianie treści PROW 2014–2020 w powyższym zakresie. Jeśli powyższa propozycja zmiany PROW 2014–2020 uzyska akceptację Komisji Europejskiej, konieczne będzie przeprowadzenie zmiany rozporządzenia MRiRW dla przedmiotowego typu operacji, aby kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w jego zakresie uwzględniał już proponowaną zmianę warunków dostępu do wsparcia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com