pieniadze zablokowaneW związku z zapytaniem KRIR dotyczącym obowiązku posiadania przez rolników będących podatnikami podatku VAT rachunku VAT, Ministerstwo Finansów przekazało następujące wyjaśnienia.

Wprowadzony od dnia 1 listopada 2019 r. obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dotyczy również rolników, bez względu na ich status w podatku VAT. Zarówno zatem rolnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jak i rolnicy ryczałtowi są obowiązani do stosowania tego mechanizmu, jeżeli spełnione są przesłanki ustawowe wymagające zastosowania podzielonej płatności.

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatność powstaje jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • przedmiotem transakcji są towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, oraz
  • kwota należności brutto wykazana na fakturze dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT przekracza 15 000 zł,
  • czynność jest dokonywana na rzecz podatnika.

W przypadku rolników którzy są czynnymi podatnikami VAT obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie w pełnym zakresie tzn. zarówno w zakresie wykonywania dostaw jak i dokonywania nabyć.

Z perspektywy podmiotu dokonującego dostawy należy przede wszystkim pamiętać o obowiązku oznaczania faktury dotyczącej transakcji objętej obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Oznaczenie takie stanowi informację dla nabywcy, że dana faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności wymaga, aby płacący posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK założony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tylko bowiem do tego typu rachunków otwierane są rachunki VAT, i tylko wówczas możliwe jest zastosowanie komunikatu przelewu, czyli specjalnego przelewu dedykowanego mechanizmowi podzielonej płatności.

Rolnicy spełniający powyżej wskazane kryteria ustawowe do obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności są obowiązani do posiadania rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, a zatem i rachunku VAT.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com