pieniadze2Zarząd KRIR w dniu 31 października 2019 r. przekazał następujące uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.:

Zaproponowane w przedstawionym projekcie rozporządzenia zmiany maksymalnych wysokości sum ubezpieczenia są wysoce niekorzystne dla rolników. Propozycja znacznego zmniejszenia sumy ubezpieczenia dla zbóż z 13200 zł w 2019 r. do 10820 zł w 2020 r. uderzy w producentów roślin zbożowych i spowoduje, że uzyskane ewentualne odszkodowania będą zaniżone w stosunku do kosztów poniesionych na siew i uprawę tych roślin. Jeszcze drastyczniej odczują skutki tej zmiany producenci roślin warzywnych - zmniejszenie maksymalnej sumy ubezpieczenia z 171650 zł w 2019 r. do 105190 zł w 2020 r. Proponowane zmiany dotkną też producentów bydła, owiec, świń i indyków. W związku z powyższym samorząd rolniczy wnioskuje o pozostawienie na dotychczasowym poziomie wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia ww. upraw i zwierząt. Zdaniem samorządu rolniczego plony kukurydzy przyjęte do wyliczenia stawki maksymalnej sumy ubezpieczenia są nieadekwatne do rzeczywistości. Realne plony kukurydzy należy zwiększyć do 10 t/ha.

Wnioskujemy o rozdzielenie grupy drzewa i krzewy owocowe na uprawy sadownicze (realny plon wynosi 40-50 t/ha) oraz uprawy jagodowe.Wnioskujemy o zwiększenie maksymalnej sumy ubezpieczenia dla bydła przez urealnienie ceny za kg do minimum 7,50 zł.

Ponadto izby rolnicze proponują wprowadzenie do wykazu roślin, do których przysługują dopłaty do ubezpieczenia dodatkowych upraw, takich jak: gorczyca na nasiona, trawy na materiał siewny, rośliny motylkowe drobnonasienne na materiał siewny i zioła.

Resort rolnictwa poinformował pismem z dnia 18 listopada 2019 r. , że zgłoszone w ww. piśmie uwagi dotyczące podniesienia maksymalnych sum ubezpieczenia dla upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionych w powyższym piśmie, zostały uwzględnione poprzez pozostawienie na niezmienionym poziomie wartości, które podlegałyby w 2020 r. zmniejszeniu. Natomiast w przypadku wzrostu wysokości maksymalnych sum ubezpieczenia przyjęto te wartości. Uwaga dotycząca rozdzielenia grupy drzew i krzewów owocowych nie może zostać uwzględniona z powodu braku delegacji ustawowej na takie rozbicie. Natomiast rozszerzenie katalogu upraw, do których przysługują dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia zostanie rozważone przy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Projekt rozporządzenia po uwzględnieniu uwag z konsultacji społecznych >>> określa następująco maksymalne sumy ubezpieczenia w 2020 r. :

1) 1 ha upraw rolnych:

 1. 13 200 zł – dla zbóż,
 2.  8 470 zł – dla kukurydzy,
 3.  10 200 zł – dla rzepaku i rzepiku,
 4.  61 650 zł – dla chmielu,
 5.  31 580 zł – dla tytoniu,
 6.  171 650 zł – dla warzyw gruntowych,
 7.  132 200 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
 8.  62 050 zł – dla truskawek,
 9.  46 180 zł – dla ziemniaków,
 10.   9 040 zł – dla buraków cukrowych,
 11.  14 000 zł – dla roślin strączkowych;

2) 1 sztuki zwierzęcia:

 1.  9 800 zł – dla bydła,
 2. 12 300 zł – dla koni,
 3. 700 zł – dla owiec,
 4. 700 zł – dla kóz,
 5. 1 560 zł – dla świń,
 6.  53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
 7.  65 zł – dla kaczek,
 8.  250 zł – dla gęsi,
 9. 129 zł – dla indyków,
 10. 1330 zł – dla strusi.

.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com