listW imieniu Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych informujemy, że w artykule pt. „A mówiliśmy... Jakie skutki przyniósł niefortunny termin wyborów do izb rolniczych?”, autorstwa Krzysztofa Wróblewskiego i Pawła Kuroczyckiego, zamieszczonym w internetowym wydaniu Tygodnika Poradnika Rolniczego, jak również w artykule „Co to za gospodarz” w nr 31-32 Tygodnika Poradnika Rolniczego, opublikowane zostały nieprawdziwe informacje dotyczące wyborów do izb rolniczych.

Zgodnie z tymi informacjami, komisje powołane przez wojewodów nie mogą szacować strat w rolnictwie spowodowanych przez suszę, bowiem trwają wybory przewodniczących rad powiatowych i delegatów na walne zgromadzenia izb rolniczych. Informacja ta jest nieprawdziwa, sprzeczna z przepisami prawa i wprowadzająca w błąd Rolników i całą Opinię Publiczną.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w skład komisji szacującej straty w rolnictwie wchodzi 1 przedstawiciel izby rolniczej, mający wykształcenie wyższe albo średnie w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa lub rybactwa albo co najmniej pięcioletni staż w prowadzeniu gospodarstwa rolnego potwierdzony przez sołtysa.

Przedstawiciel izby rolniczej wcale nie musi być zatem członkiem rady powiatowej. Wybory w radach powiatowych nie są więc w żaden sposób powiązane z pracami komisji szacujących straty.

Nie ma też żadnych przeszkód, by przedstawiciele izb rolniczych byli wyznaczani to prac w tych komisjach przez zarządy izb rolniczych – bowiem dotychczasowe zarządy izb rolniczych w dalszym ciągu funkcjonują i realizują wszystkie swoje ustawowe obowiązki.

Sugerowanie zatem, że wybory przewodniczących rad powiatowych i delegatów na walne zgromadzenia izb rolniczych utrudniają, czy też uniemożliwiają prace komisji, a także że protokoły komisji mogą być z tego powodu nieważne, jest nie tylko niezgodne z przepisami prawa, ale i jest nie do pogodzenia z zasadą rzetelnego informowania Obywateli i jawności życia publicznego, a zatem z podstawowymi zasadami, jakimi powinna kierować się prasa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Apelujemy zatem o natychmiastowe zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz wprowadzenia Opinii Publicznej w błąd.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com