paliwoW dniu 25 czerwca 2019 r. do Biura KRIR wpłynęła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ws. wniosku dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Resort rolnictwa poinformował, że ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247) został zwiększony limit zużywanego oleju napędowego z 86 do 100 litrów na 1ha użytków rolnych oraz została wprowadzona możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego z tytułu wykorzystania oleju napędowego do chowu lub hodowli bydła. Limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji wynosi 30 litrów na 1 DJP bydła.

Zmiana ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm) w celu uwzględnienia hodowców innych zwierząt przy zwrocie części podatku akcyzowego zostanie rozważona w przypadku pozyskania w ustawie budżetowej na kolejny rok wyższych kwot wydatków na zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego niż w roku 2019. W ustawie budżetowej na rok 2019 zostały zaplanowane środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w rezerwie celowej budżetu państwa w części 83 - Rezerwy celowe, dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe, poz. 7 - dopłaty do paliwa rolnieczego w kwocie 1 180 000 tys. zł.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com