przejazd kolejowyW związku z sygnałami, jakie napływają do Zarządu KRIR z gmin wiejskich informujących o tym, że Zarządcy linii kolejowych wymuszają na gminach zmianę kategorii dróg transportu rolnego służących głównie do dojazdu rolników do gruntów rolnych na drogę publiczną, w przypadkach kiedy drogi te krzyżują się z istniejącymi liniami kolejowymi na istniejących przejazdach, Zarząd KRIR w dniu 16 maja 2019 r. skierował pismo do Ministra Infastruktury w przedmiotowej sprawie.

Zarządcy linii powołują się na § 93 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. 2015 poz. 1744 z późn. zm). Zarząd KRIR zwrócił się z prośbą o interpretację czy zapisy ww. paragrafu obligują gminy do zmiany istniejącej kategorii drogi, gdyż  zdaniem samorządu rolniczego z zapisu tego wynika, że to zarządzający koleją powinien dostosować istniejącą kategorią przejazdu, zabezpieczenia na tym przejeździe itd.

Przekształcenie drogi transportu rolnego w drogę publiczną w wielu przypadkach nie jest możliwe z powodu istniejących szerokości i braku możliwości pozyskania terenów przyległych oraz bardzo wysokich kosztów, które trzeba  by było ponieść, aby dostosować nośność i pozostałe standardy dotyczące dróg publicznych.

Jednocześnie Zarząd KRIR zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku kiedy gmina nie dokona takiego przekształcenia istniejący przejazd kolejowy, który bardzo często stanowi jedyną możliwość dojazdu do gruntów dla rolnika, pozostanie funkcjonujący w ramach systemu zarządcy kolei i utrzymywany na jego koszt.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com