rolnictwo25 marca 2019 r. Zarząd KRIR zgłosił uwagę do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW na lata 2014-2020.


Na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w § 5 ust. 3 pkt 3 zaproponowano zapis:  "Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie do dnia zakończenia pierwszego lub drugiego terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 2, następującego po dniu uznania grupy lub w trakcie działalności grupy". Zdaniem Izby proponowana zmiana umożliwi skorzystanie z dofinansowania dla istniejących już grup, które nie złożyły wniosku o płatność w pierwszych dwóch terminach oraz umożliwi otrzymanie wyższego wsparcia dla większej liczby grup producentów i organizacji producentów niż pierwotnie zakładała zmiana.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com