zywnoscInstytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie przygotował ofertę studiów podyplomowych pt.: „Bezpieczeństwo zdrowotne produkcji żywności w gospodarstwach rolniczych i małych zakładach przetwórczych”.

Produkcja żywności w gospodarstwach rolniczych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego w ostatnim czasie nabrała priorytetowego znaczenia dla ich funkcjonowania i poprawy kondycji finansowej. W wyniku wielu rozmów prowadzonych z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i konsultacji z doradcami po seminarium pt. „Produkcja żywności w gospodarstwach rolniczych” w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) zorganizowanego przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie w dniu 27.06.2018r., ustalono pilną potrzebę pomocy doradczej dla rolników w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności wytwarzanej w gospodarstwach rolniczych i małych zakładach przetwórczych. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie podjął się zorganizowania dwusemestralnych studiów podyplomowych ,Bezpieczeństwo zdrowotne produkcji żywności w gospodarstwach rolniczych i małych zakładach przetwórczych” dla doradców i producentów żywności.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy, głównie pracowników Doradztwa Rolniczego do pomocy rolnikom w praktycznym prowadzeniu produkcji przetwórczej i wprowadzaniu metod zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej w gospodarstwach żywności. Absolwenci studiów uzyskają wiedzę z zakresu technologii żywności, zasad systemu zarządzania jakością w produkcji przetwórczej i handlowej, zostaną również przygotowani do pełnienia funkcji specjalisty nadzorującego jakość produktu i higienę w zakładzie oraz negocjatora w kontaktach z przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego. Bardzo profesjonalnie przygotowany program dydaktyczny, gwarantuje uzyskanie dodatkowych, wyższych kwalifikacji, których wykorzystanie bezpośrednio w praktyce rolniczej może stanowić istotny czynnik w rozwoju produkcji rolnej i mieć priorytetowe znaczenie w funkcjonowaniu gospodarstw rolniczych, poprzez poprawę ich konkurencyjności i kondycji finansowej.

Więcej informacji: https://www.ibprs.pl/aktualnoci/studia-podyplomowe

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com