szkolenie IRZplus i OSN 04.02.194 lutego 2019 r. w Parzniewie, Biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych zorganizowało szkolenie dla doradców i pracowników wojewódzkich izb rolniczych dotyczące nowych funkcjonalności portalu IRZplus oraz przeprowadzanych przez ARiMR kontroli w związku z nowymi przepisami rozporządzenia w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Szkolenie przeprowadzili eksperci z Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Portal IRZplus jest nieodpłatnym narzędziem udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, służącym do przeglądu i składania zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń za pośrednictwem sieci internet. Dostępny jest całą  dobę  przez  7  dni  w  tygodniu  (w  trybie  24/7), z wyłączeniem przerw niezbędnych na przeprowadzenie prac serwisowych Portalu.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z nowymi funkcjonalnościami Portalu (obsługą nowych typów dokumentów i korekt zgłoszeń, wydrukami i eksportem danych oraz uprawnieniami do siedzib stad) oraz dowiedzieli się jak prawidłowo dokonywać zgłoszeń, przeglądać zwierzęta w siedzibie stada oraz ich dane, a także wyszukiwać zdarzenia w stadzie.

Eksperci z Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Centrali ARiMR przekazali informacje dotyczące przeprowadzanych przez ARiMR kontroli w związku z nowymi przepisami rozporządzenia w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Kontrola wymagań z „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, zgodnie z przepisami art. 68 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 809/2014 w ramach wymaganego 1% z liczby rolników wnioskujących o płatność OB, ONW, PRS i ZAL PROW 2017-13, PRŚK, RE, ZAL PROW 2014-20 dotyczy ok. 7200 rolników w Polsce (bez rolników uczestniczących w Systemie dla Małych Gospodarstw).

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z warunkami rolniczego wykorzystania nawozów, zasadami rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu, okresami nawożenia, warunkami przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania z odciekami, dawkami i sposobami nawożenia azotem, sporządzaniem planu nawożenia azotem oraz sposobem dokumentowania realizacji Programu.

W szkoleniu udział wzięło 30 doradców i pracowników wojewódzkich izb rolniczych z całego kraju.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com