W dniu 9 listopada Zarząd KRIR realizując wniosek z zgłoszony podczas XIII posiedzenia KRIR z dnia 8 października 2018 r. zwrócił się do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego w sprawie zmian przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków, aby na wniosek rolników, których grunty zostały ujęte jako drogi, a nie są tak użytkowane, nie był naliczany wyższy podatek. Gminy naliczają podatek od nieruchomości za grunty na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi „dr”.

Takie oznaczenie geodezyjne zostało narzucone w ramach tzw. modernizacji ewidencji gruntów, prowadzonej przez starostów. W większości przypadków te grunty oznaczone jako „drogi” to grunty użytkowane rolniczo. Takie postępowanie powoduje dodatkowe obciążenia fiskalne rolników związanych z odprowadzaniem podatku od nieruchomości. Zmiana oznaczenia w ewidencji gruntów na wniosek rolnika jest uciążliwa administracyjne i wykonywana jest na koszt wnioskodawcy, czyli rolnika.

Stosownie do wiersza 18. Drogi – dr pkt 2 ppkt 1) w tabeli załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2016 poz. 1034) do dróg nie zalicza się dróg wewnętrznych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ww. przepisem grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomości nie stanowią dróg w rozumieniu przepisów rozporządzenia. Grunty te wlicza się do przyległego do nich użytku gruntowego. Zatem grunty takie co do zasady nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, lecz podatkiem rolnym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com