UE 3227 lutego 2018 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję wyłączającą z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Komisja dokonała niezbędnych weryfikacji, poinformowała państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji i zapoznała się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wykorzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. Przeprowadzone weryfikacje, wyniki rozmów dwustronnych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia tego wymogu i nie może być zatem finansowana w ramach EFRG ani EFRROW. Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z prawem Unii.

Decyzja ta została skierowana do kilkunastu państw w tym, Polski.

Stwierdzono niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych wdrożonych przez Polskę w odniesieniu do pomocy technicznej w ramach PROW 2007–2013, związane z kosztami zamówień publicznych oraz personelu (pomoc techniczna i inwestycje – publiczni beneficjenci). Szacunkowe skutki finansowe dla Polski to 4 753 087,16 euro.

Decyzja KE >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com