traktorW dniu 8 lutego 2016 r. samorząd rolniczy zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w kwestii ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 97 poz. 802) w zakresie wykonywania okresowych badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony tylko w okręgowych stacjach kontroli pojazdów.

Samorząd rolniczy występował w tej sprawie do Minister Infrastruktury i Rozwoju (zobacz >>>), przekazując jednocześnie wniosek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP i sprzeciwiając się planowanym zmianom, mającym obowiązywać po 31 grudnia 2015 r.

W odpowiedzi, resort infrastruktury i rozwoju pismem z dnia 22.04.2015 r., znak: DTD.IV.4400.2.59.2015.ARS.1 poinformował, że przygotowywany jest dopiero projekt założeń dotyczących gruntownej nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym odnośnie regulacji w sprawie badań technicznych pojazdów i zakres zmian będzie określany we współpracy z przedstawicielami różnych organizacji (zobacz >>>).

Niestety, do Biura KRIR nie wpłynął projekt zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w ww. zakresie, pomimo, iż zmiany dotyczyły również infrastruktury rolnictwa i wsi.

Wobec powyższego, samorząd rolniczy w dalszym ciągu podtrzymuje stanowisko, że uniemożliwienie przeprowadzania badań technicznych pojazdom o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony – w szczególności ciągnikom i przyczepom rolniczym – w podstawowych stacjach kontroli pojazdów zmusza właścicieli tych pojazdów do przejazdu, nierzadko kilkudziesięciu kilometrów, do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Powoduje to spowolnienia w ruchu drogowym, a dodatkowo, utrudnienie to może doprowadzić do zaprzestania przez wielu rolników dokonywania badań, z uwagi na większe koszty i czas potrzebny na ich wykonanie po wprowadzonych zmianach.

Wnioskując o przywrócenie poprzedniego stanu prawnego, dopuszczającego badania m.in. ciągników rolniczych w podstawowych stacjach kontroli pojazdów bądź wprowadzenie zwolnienia pojazdów rolniczych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z obowiązku przeprowadzania badań w stacjach kontroli pojazdów, w zał. Zarząd KRIR przesłał także pismo rolnika z woj. lubelskiego, który opisuje poruszony w przedmiotowym wniosku problem.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com