RadaUE 5Dyskusję poczad posiedzenia Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 11 maja 2015 r. zdominowały dwa tematy: rolnictwo ekologiczne oraz uproszczenie WPR. Pierwszą dyskutowaną kwestią był projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Prezydencja łotewska podjęła próbę wypracowania wspólnego stanowiska Rady na negocjacje trójstronne z Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską.

Polska wskazała, że przygotowany tekst kompromisowy uwzględnia niektóre postulaty zgłaszane przez Polskę, jednocześnie podkreśliła potrzebę dalszych prac tak aby tzw. Podejście Ogólne zawierało elementy uproszczenia tego systemu produkcji  i w sposób wymierny było odczuwalne w praktyce. W szczególności dotyczy to częstotliwości kontroli, obecności pozostałości środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej,  wymogu  stosowania oświadczeń oraz procedury przystępowania do systemu rolnictwa ekologicznego.

W związku z szeregiem wątpliwości zgłaszanych przez państwa członkowskie, nie udało się przyjąć Podejścia Ogólnego, a dalszą debatę w tym zakresie Prezydencja przełożyła na czerwcowe posiedzenie Rady Ministrów.

Drugim ważnym punktem obrad Rady AGRIFISH było przyjęcie projektu konkluzji Rady w sprawie uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. W toku przeprowadzonej dyskusji ministrowie   przyjęli niniejszy projekt jednomyślnie. Konkluzje wskazują na potrzebę zmniejszenia obciążeń administracyjnych i związanych z nimi kosztów ponoszonych przez rolników i innych beneficjentów, organizacji producentów oraz administracji krajowych. W przyjętym dokumencie przedstawiono elementy WPR, które wymagają najpilniejszej uwagi i podjęcia działań w celu uproszczenia. Ministrowie zwrócili się do Komisji Europejskiej o przedstawienie konkretnych inicjatyw na rzecz uproszczenia WPR.

Polski minister rolnictwa, podzielając przedstawione w projekcie cele, zaapelował do Komisarza Phila Hogana,  aby konkluzje te nie były tylko dokumentem prezentującym wyniki trwającej dyskusji nad upraszczaniem, ale szybko znalazły swoje odzwierciedlenie w odpowiednio zmienionych przepisach prawnych i zaczęły powszechnie obowiązywać.

Odpowiadając Komisarz Hogan podkreślił, że uproszczenie WPR leży w gestii wszystkich instytucji UE i tylko wspólnie może być osiągnięty zamierzony cel. Poinformował, iż KE dokonuje przeglądu WPR pod kątem uproszczenia oraz dodatkowo analizuje nadesłane propozycje z państw członkowskich oraz z Parlamentu Europejskiego. Poinformował również, że pakiet propozycji upraszczających system płatności bezpośrednich chce wdrożyć jeszcze w 2015 roku, a najbliższa ekspercka dyskusja odbędzie się na Komitecie ds. Dopłat Bezpośrednich w dniu 20 maja br.

Podczas posiedzenia polski minister poinformował również Radę, że na najbliższym posiedzeniu Specjalnego Komitetu do Spraw Rolnych Polska przedstawi wniosek o uznanie pomocy krajowej na realizację w okresie od dnia 15 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. programu bioasekuracji, mającego na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych, podlegających obowiązkowi zwalczania, za zgodną z zasadami wspólnego rynku. Uzasadniając, Minister wskazał, że właściwe zabezpieczenie gospodarstw przyczyni się do przyspieszenia likwidacji choroby ASF, a w dalszej konsekwencji odzyskanie statusu państwa wolnego od tej choroby.

Dodatkowo na wniosek Słowenii omówiono inicjatywę ogłoszenia dnia 20. maja Światowym Dniem Pszczół. Wszystkie wypowiadające się państwa  członkowskie poparły tę propozycję, podkreślając w swoich wypowiedziach niezwykle istotną rolę, jaką pszczoły miodne odgrywają w utrzymaniu równowagi w ekosystemie, zapewnieniu ciągłości działalności rolnej oraz produkcji miodnej ważnej również dla małych producentów.

Na koniec kilkanaście państw członkowskich ponownie zaapelowało do komisarza Hogana o podjęcie inicjatywy wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków PROW 2007-13 o 6 miesięcy tj. do 30 czerwca 2016 roku. W odpowiedzi Komisarz poinformował o trwającej analizie skutków prawno-finansowych. Stanowisko KE w tej sprawie ma być znane w najbliższych tygodniach.

Źródło: MRiRW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com