komisja_europejska.jpgKomisja Europejska przyjęła projekt budżetu na 2014 r. Środki na zobowiązania wynoszą €142,01 miliardów, a na płatności €135,8 miliardów. Projekt budżetu jest o 6% niższy niż tegoroczny budżet zarówno dla zobowiązań jak i płatności. „Prezentujemy ten projekt budżetu dzisiaj, ponieważ traktat lizboński wyraźnie stwierdza, że Komisja musi to zrobić najpóźniej do 1 lipca” – skomentował Komisarz ds. budżetu i programowania finansowego, Janusz Lewandowski. „Będziemy jednak uaktualniać nasze projekt w przyszłości, żeby uwzględnić ostateczny kształt wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020.”
 
 
 
 
Komisja przygotowała ten projekt budżetu biorąc pod uwagę ostatni etap toczących się negocjacji na temat WRF. Projekt uwzględnia warunek, że dodatkowe środki na pokrycie płatności za 2013r. zaproponowane przez Komisję będą uzgodnione na czas w 2013r.

Pomimo cięć, projekt budżetu przewiduje wzrost o 3,3% w zobowiązaniach w dziedzinie „Konkurencyjności na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (dział budżetu nr. 1a). Mimo mniejszych środków UE musi skupić się na rozwiązaniach, które wspomogą walkę z bezrobociem i przyspieszą wzrost gospodarczy. Te rozwiązania to np.: Horyzont 2020, nowy program unijny z funduszami na badania i innowacyjność (prawie €9 mld), inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (€3,6 mld), instrument "Łącząc Europę" (prawie €2 mld), a także wsparcie dla firm europejskich, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Ograniczenie wydatków na administrację (dział 5)


Już drugi rok z rzędu, Komisja proponuje 1% redukcję zatrudnienia (wyłączając koszty wejścia Chorwacji do UE), co jest częścią planu zredukowania liczby pracowników Komisji o 5% w przeciągu 5 lat. Komisja także proponuje 1,1% cięć w swoich wydatkach uznaniowych, czyli w zakresie, w którym Komisja ma prawo decydować o swoim budżecie administracyjnym.

Ogólny wzrost wydatków w dziale 5 jest spowodowany głównie wzrostem liczby osób emerytowanych, a także kosztami wejścia Chorwacji do UE.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com