mrirw.jpgZ dniem 2 lipca br. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wprowadzone zmiany obligują strony umowy, tj. wnioskodawcę oraz uprawniony podmiot doradczy, do każdorazowego parafowania każdej strony umowy, co spowodować ma, iż podmiot doradczy realizować będzie usługi wcześniej objęte umową.
 
 
 
 
 
Celem nowelizacji jest zapewnienie właściwej realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” oraz zabezpieczenie interesów finansowych Unii Europejskiej i sektora finansów publicznych, w tym zapewnienie podmiotowości producenta rolnego jako strony świadomie uczestniczącej i korzystającej z pomocy w ramach tego działania, wyeliminowanie przyczyn mogących prowadzić do nieprawidłowości przy świadczeniu usług doradczych przez upoważnione podmioty oraz zapewnienie kontroli nad prawidłowością rozliczania usług pomiędzy rolnikiem lub posiadaczem lasu a podmiotem doradczym, tak, aby refinansowanie było zgodne z celami i warunkami świadczenia pomocy w ramach przedmiotowego działania.

Ponadto, rozporządzenie likwiduje możliwość dokonywania przez rolnika lub posiadacza lasu cesji płatności na rzecz upoważnionego podmiotu doradczego, co w połączeniu z upoważnieniem doradcy do podpisywania w imieniu rolnika lub posiadacza lasu umowy czy aneksów do niej, powodowało, że rolnik lub posiadacz lasu faktycznie przestawał być stroną dla ARiMR. Zmiana ta gwarantuje zachowanie faktycznej podmiotowości rolnika lub posiadacza lasu, korzystających ze wsparcia w ramach niniejszego działania.
 
Źródło: MRiRW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com