grunty.jpgBlisko 13,6 mld zł wypłaciła do 20 czerwca 2013 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich za 2012 rok. Jest to około 98% koperty finansowej przeznaczonej dla polskich rolników na takie płatności i oznacza, że ARiMR wywiązała się w terminie z realizacji tych dopłat. Zgodnie bowiem z unijnymi przepisami, jeżeli środki finansowe na płatności bezpośrednie za dany rok zostaną wypłacone w co najmniej 96%, to dopłaty takie uznaje się za zrealizowane, a na osiągnięcie tego poziomu jest czas do 30 czerwca. Dopłaty bezpośrednie za 2012 r. trafiły na konta bankowe ok.1,35 mln rolników, czyli ok. 99% spośród tych, którzy złożyli wnioski o takie płatności wiosną ubiegłego roku. Rolnicy ubiegali się wówczas o objęcie dopłatami bezpośrednimi 14 mln hektarów gruntów. Zgodnie z przepisami prawa, ARiMR rozpoczęła wypłatę tych dopłat od 3 grudnia 2012 r.
 
Również od 3 grudnia ARiMR zaczęła realizację płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r. Wiosną ubiegłego roku wnioski o takie wsparcie złożyło 115 tys. rolników, a do 20 czerwca 2013 r. prawie 110 tys. z nich otrzymało 1,36 mld zł w ramach takich płatności.

Natomiast 1,35 mld zł trafiło do 716 tys. rolników, w ramach tzw. dopłat ONW. Wsparcie takie przeznaczone jest dla gospodarzy prowadzących działalność w trudnych warunkach, np. na obszarach górskich, na słabych glebach, czy w terenie o zbyt małych lub zbyt dużych opadach deszczu. O płatności takie ubiegłej wiosny złożyło wnioski ok. 729 tys. rolników.

Wszyscy rolnicy, których wnioski o dopłaty bezpośrednie, ONW czy płatności rolnośrodowiskowe zostaną pozytywnie zweryfikowane, otrzymają należne im wsparcie. W niektórych przypadkach może to potrwać trochę dłużej, ponieważ np. dane zawarte we wniosku wymagają złożenia przez rolnika wyjaśnienia lub w gospodarstwie prowadzona jest kontrola sprawdzająca czy informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z unijnymi przepisami min. 5% rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie musi zostać skontrolowanych w ten sposób.

Dopłaty bezpośrednie są jednym z filarów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wprowadzenie takich dopłat prowadzi np. do zrekompensowania rolnikom wysokich kosztów ponoszonych na zakup nawozów czy środków do ochrony roślin, niezbędnych do produkcji rolniczej. Gdyby nie takie wsparcie, ceny produktów rolnych byłyby zapewne znacznie wyższe niż są teraz, a europejskie rolnictwo nie byłoby w stanie konkurować swoimi produktami z producentami z Azji, Afryki czy Ameryki.

Wnioski o przyznanie  dopłaty dopłat bezpośrednich składane są co roku w biurach powiatowych ARiMR w okresie od 15 marca do 15 maja, chyba, że któryś z tych dni jest ustawowo wolnym od pracy, wtedy termin przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, zostaje przesunięty, tak by uwzględnić taki przypadek. Wnioski można składać również przez kolejne 25 dni po tym terminie, lecz wtedy należne dopłaty są obniżane o 1% za każdy roboczy dzień spóźnienia. 
 
 
Źródło: ARiMR

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com